18.12.17

Convocada la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

La  sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre tindrà lloc el proper dia dimarts 19-12-2017, a les 17:00 hores amb el següent ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió núm. 10/2017, de 29-11-2017. 

2. Aprovació inicial del pressupost comarcal general i de la plantilla de personal per a l'exercici de 2018. 

3. Aprovació de les Bases reguladores de la concessió durant el 2017, de subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals. 

4. Aprovació del Pla de Polítiques de Dones de la Ribera d'Ebre, període 2017-2020. 

5. Proposta d'aprovació de baixa de drets reconeguts pendents de cobrament, de pressupostos tancats. 

6. Presa de coneixement i ratificació de decrets de Presidència. 

7. Control i fiscalització de la resta d'òrgans de Govern, I: Decrets de Presidència, Resolucions de Gerència, i actes de les sessions de la Junta de Govern Local. 

8. Control i fiscalització de la resta d'òrgans de Govern, II: Altres informacions. 

9. Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.