27.11.17

Unió de Pagesos demana al Departament d’Agricultura ajuts per repoblar les granges afectades per buidatge sanitari


 

Unió de Pagesos ha demanat avui al Departament d'Agricultura, en una reunió per informar dels canvis en la campanya de sanejament ramader del 2018, la publicació d'una ordre d'ajuts per repoblar les explotacions ramaderes que siguin objecte de buidatge sanitari. El sindicat ha reiterat aquesta petició després de la decisió de la Unió Europea de declarar oficialment Catalunya indemne de brucel·losi bovina. Aquest nou estatuts sanitari comporta canvis en el sanejament ramader relatiu a aquesta malaltia: cada any es prendran mostres dels animals d'un 20% de les explotacions bovines de Catalunya, serà obligatori declarar tots els avortaments que pateixin els bovins i, en cas de que sigui declarat un brot d'aquesta malaltia, caldrà portar a terme el buidatge sanitari de tota la granja.

 

Unió de Pagesos considera que els barems d'indemnització dels animals sacrificats pel sanejament ramader, que han mantingut invariables des de 2011, són insuficients perquè no s'ajusten als valors reals dels animals. Tot i que el Ministeri d'Agricultura va incrementar aquestes indemnitzacions l'octubre d'aquest any, continuen sent insuficients.

 

Així mateix, tractant-se d'una competència autonòmica, Unió de Pagesos reclama que a Catalunya es publiqui l'ordre que regula els ajuts, perquè les explotacions que pateixen un buidatge sanitari puguin ser repoblades amb l'entrada de nous animals.

 

El sindicat denuncia des de fa molts mesos que el cost de la sanitat ramadera recau de forma desproporcionada en els productors, fet injustificat quan les pròpies administracions reconeixen que es tracta d'un tema d'interès general, per la seva repercussió directa en la seguretat alimentària i la salut humana.

 

A més, l'increment desmesurat de poblacions de fauna salvatge en els últims anys, i la presència de malalties no controlades en aquests animals, augmenta el risc de transmissió al bestiar domèstic en règim extensiu sense que el ramader ho pugui evitar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.