21.11.17

Presentació del Pacte Nacional per a la Indústria a les Terres de l’Ebre

La directora general d'Indústria, M. Àngels Chacón, acompanyada de la directora territorial d'Empresa i Coneixement, Mercè Miralles, i el delegat d'ACCIÓ de les Terres de l'Ebre, Xavier Cortiella, ha presentat les línies estratègiques del Pacte Nacional per a la Indústria a més d'una cinquantena d'agents socioeconòmics de les Terres de l'Ebre.

 

El Pacte Nacional per a la Indústria inclou compromisos concrets i de tots els agents implicats per afavorir crear més indústria, com ha destacat Chacón, que ha presentat l'estratègia i les accions que s'han treballat en 6 grups de treball: en competitivitat i ocupació industrial; dimensió empresarial i finançament; indústria 4.0 i digitalització; formació; infraestructures i energia; i sostenibilitat i economia circular. Els principals resultats i actuacions dels sis grups de treball:

 

1-    Competitivitat i ocupació industrial

25 actuacions agrupades en 4 línies
226 MEUR de pressupost el 2017
739 MEUR de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 1.751 MEUR de recursos d'altres administracions i del sector

L'objectiu és potenciar la capacitat del teixit empresarial català per mitjà del binomi format per la internacionalització i la innovació, ja que són conceptes que es reforcen mútuament,  així com impulsar l'emprenedoria, especialment la de base tecnològica. Aquest pacte té la vocació de generar ocupació de qualitat en el sector industrial.

Entre les principals actuacions d'aquest grup hi ha la creació d'un Observatori de la Indústria que s'encarregui del seguiment del Pacte i de l'elaboració d'estudis i informes d'economia industrial. També es crearà una oficina tècnica de suport a la indústria en relació a les barreres d'internacionalització que dependrà d'ACCIÓ.

 

2-    Dimensió empresarial i finançament

11 actuacions agrupades en 4 línies
49 MEUR de pressupost el 2017
107 MEUR de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 531 MEUR de recursos d'altres administracions i del sector

L'objectiu és incrementar la dimensió de les pimes per tal que puguin competir eficaçment en el mercat global i actuïn com a tractores de l'economia; així com posar a disposició del sector productiu instruments eficients de capitalització i de finançament per facilitar el creixement i l'activitat empresarial.

En aquest sentit, es crearà un programa de finançament per a les empreses,  vinculat per al període 2017-2020, el qual inclou tant instruments de finançament a llarg termini amb bonificació d'interessos com mecanismes d'aval a les operacions de finançament del circulant i de les inversions en internacionalització, innovació i reactivació industrial.

 

 3-    Indústria 4.0 i digitalització:

17 actuacions agrupades en 4 línies
75 MEUR de pressupost el 2017
178 MEUR de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 385 MEUR de recursos d'altres administracions i del sector

L'objectiu és difondre entre les empreses la importància de la disrupció que pot provocar la Indústria 4.0 en el mercat; així com capacitar el capital humà per donar resposta a la demanda de nous perfils, prestar els serveis avançats i promoure les infraestructures necessàries per al desplegament de la Indústria 4.0.

 

4-    Formació:

22 actuacions agrupades en 4 línies
167 MEUR de pressupost el 2017
699 MEUR de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 882 MEUR de recursos d'altres administracions i del sector

L'objectiu és millorar la capacitació de treballadors i treballadores per mitjà d'una formació professional, una formació contínua i de l'emprenedoria i una formació universitària que donin resposta, de qualitat i flexible, a les necessitats de les empreses i de la societat, així com al canvi tecnològic i dels modes de producció.

El PNI vol fomentar la vocació industrial i emprenedora. En aquest sentit, desplegarà un projecte interdepartamental de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques a través del pla Stemcat.

 

5-    Infraestructures i energia:

31 actuacions agrupades en 4 línies
53 MEUR de pressupost el 2017
352 MEUR de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 697 MEUR de recursos d'altres administracions i del sector

Aquesta línia té per objectiu fer que Catalunya disposi d'un millor equipament infraestructural, que permeti augmentar la productivitat industrial, vertebrar el territori i afavorir l'atracció d'inversions; així com reduir els costos energètics de la indústria catalana enfront dels competidors i millorar l'eficiència i l'estalvi energètics.


6-    Sostenibilitat i economia circular:

11 actuacions agrupades en 4 línies
28 MEUR de pressupost el 2017
150 MEUR de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 350 MEUR de recursos d'altres administracions i del sector

S'aposta per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor els residus i impulsi així la innovació i la competitivitat industrial.

En aquest sentit, es reforçarà el model de prevenció de residus i s'avançarà en la transformació del residu en recurs; es fomentaran projectes d'R+D i innovació en l'àmbit de l'economia circular, es transformarà l'actual Agència de Residus de Catalunya en l'Agència de Recursos de Catalunya i es promourà un Programa Català de la Simbiosi Industrial.

 

La Generalitat, a través del desenvolupament de les mesures que preveu el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), invertirà un total de 1.844 MEUR per desenvolupar més de 116 actuacions que enforteixin  el sector fins al 2020. Aquest pressupost mobilitzarà més de 3.100 MEUR de recursos d'altres administracions i del sector privat en aquest mateix període. Per aquest primer any ja s'han destinat 468 MEUR.

 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.