14.11.17

El Consell Comarcal del Montsià acollirà quatre joves dins del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020

Amb la introducció de la Garantia Juvenil en el marc de la Unió Europea, es reconeix la problemàtica de l'atur entre les persones joves com un factor de risc per al conjunt dels països i la necessitat de prendre mesures específiques al fràgil mercat laboral dels joves. Un mercat de treball caracteritzat per xifres d'atur que dupliquen a les dels adults i que, a més, reflecteixen un problema major que és de la subocupació i la pobresa.

 

Molts joves es veuen abocats a trobar dificultats a l'accés del mercat laboral, especialment aquells entre els 16 i els 24 anys, que intenten entrar per primera vegada al mateix i pateixen transicions llargues de l'escola al treball que els indueix al desànim i la inactivitat.

 

En aquest sentit, el Servei d'Ocupació de Catalunya atorga al Consell Comarcal del Montsià, en data 8 de novembre, una subvenció de 44.000 euros per a la contractació de quatre persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil amb un contracte de treball en pràctiques per un període de sis mesos a jornada completa.

 

"Estem molt satisfets d'haver rebut aquests ajuts i poder, així, contractar joves en diferents àrees segons les seves formacions. Esperem que gaudeixin de l'experiència i que els sigui de molta utilitat", afirma Francesc J, Miró, President del Consell Comarcal.

 

La subvenció atorgada és elegible en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, del Fons Social Europeu dins de l'Objectiu Temàtic 8, l'Eix Prioritari 5, la Prioritat d'Inversió 8.2, la mesura 8.2.4.2 i la categoria d'intervenció 103 amb un cofinançament del 91,89%.

 

El Programa d'Experiències Professionals per a l'Ocupació Juvenil a Catalunya (JENP 2017) és d'acord a la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, d'acord amb l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de la Garantia Juvenil a Catalunya.

 

Durant els propers dies el Consell Comarcal del Montsià publicarà al tauler de la seu electrònica del web www.montsia.cat les bases reguladores del procés selectiu i les persones joves interessades s'hauran d'adreçar a l'Oficina de Treball de la Generalitat al Montsià per postular la seva candidatura.

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris es moderen tots.