2.11.17

Convocatòria d'ferta de treball per a personal de sala del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (Comebe)


Lloc de treball: Personal de sala – Atenció al públic

 

Categoria: Grup D 10

 

Horari: Variable en funció del servei – Mati 11 h a 14 h / Tarda 16 h a 19 h

            Servei setmanal: de dimarts a dijous matí i tarda i divendres matí

Servei cap de setmana: divendres tarda, dissabte matí i tarda i diumenge matí

 

Jornada: 18,75 h/setmana

 

Unitat: Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (Comebe)

 

Localitat: Corbera d'Ebre

 

Centre de treball: Variable en funció del servei:

Batea, carrer Major 27

Corbera d'Ebre, carrer Freginals 18-24

La Fatarella, carrer Suñé 3

El Pinell de Brai, carrer Major 4

Vilalba dels Arcs, carrer Rossinyol 8

 

Requisits

·         Preferentment personal amb vincle preexistent de caràcter fix amb l'Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del sector públic, del grup D.

També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir  amb el requisit de l'apartat anterior, compleixin amb la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria.

·         Certificat d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o equivalent.

·         Certificat del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

 

Funcions

 

·         Obertura dels Centres d'Interpretació del Comebe, que inclou l'atenció al públic, venda d'entrades i punt d'informació turística al visitant.

 

 

 

Aspectes a valorar

 

·         Experiència en el sector turístic i/o atenció al públic en centres culturals o museístics.

Habilitats comunicatives.
Actitud proactiva, motivada, discreta i amb iniciativa.
Capacitat d'organització, treball en equip, flexibilitat i adaptabilitat.

 

Forma d'ocupació del lloc

Contracte d'interinatge fins a la cobertura de la vacant

 

Participació

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta és de el dijous 9 de novembre.

Les persones interessades que reuneixin els requisits i capacitats establerts poden enviar el seu currículum ATRI i currículum professional al correu electrònic convocatories@batallaebre.org amb la referència Comebe 002/2017 cognoms i nom a l'apartat tema i indicant en el cos del correu les dades següents: NIF, cognoms i nom, tipus de vincle administratiu, departament d'adscripció o ens consorciat, telèfons de contacte i correu electrònic.

 

Les demandes que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en compte.

 

Procediment de selecció

 

Es farà una comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relatius a l'experiència, coneixements, competències i formació relacionats amb el lloc a proveir.

 

Si escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista i/o prova dels aspectes relacionats amb el perfil professional.

 

Atès el gran volum de candidatures presentades a les ofertes d'aquesta unitat, només es donarà resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.