6.10.17

SOREA A DELTEBRE ES COMPROMET EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

SOREA, empresa gestora del cicle integral de l'aigua a Deltebre, s'ha adherit al Programa d'Acords Voluntaris de l'Oficina de Canvi Climàtic de Catalunya (OCCC). L'abast d'aquesta adhesió inclou el servei d'abastament d'aigua potable i els serveis de gestió associats com la compra, el control de la qualitat de l'aigua, el manteniment i la distribució. Forma part també de l'adhesió la gestió i el manteniment de sistemes de clavegueram. Queda exclòs el servei de depuració. Amb anterioritat ja es van adherir al programa el servei de clavegueram del Vallès Occidental - Baix Llobregat i el servei d'abastament d'aigua potable de Sant Cugat del Vallès, gestionats tots ells per SOREA. El Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) és una eina impulsada per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) per a aquelles empreses, organitzacions i institucions que acreditin un compromís ferm per reduir les seves emissions de GEH, responsables del canvi climàtic, més enllà del que obliga la normativa. A través d'aquest programa, els organismes es comprometen voluntàriament a elaborar cada any un inventari d'emissions i a plantejar i implantar mesures per reduir-les. Amb aquesta mesura, SOREA torna a mostrar el seu ple compromís amb la reducció de les seves emissions de CO2. Des de fa un any es va decidir implantar de manera progressiva el cotxe elèctric a la flota, i avui en dia un 20% de la flota és sostenible, el que significa un estalvi d'aproximadament 30.000 litres de dièsel de consum anual i la no-emissió de 75 tones de CO2. SOREA també valoritza els seus residus per permetre l'autosuficiència energètica mitjançant la cogeneració del biogàs produït en la digestió dels fangs de les depuradores. SOREA manté un compromís amb la millora mediambiental dels territoris on opera i en aquest cas específicament d'un entorn natural d'alt valor ecològic com és el Delta de l'Ebre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.