25.10.17

L'Agència Catalana de l'Aigua aprova ajuts per millorar l'abastament d'aigua per valor de més de 25 milions d'euros

 

Detall d'una obra per incrementar la garantia d'abastament d'aigua.
El consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), reunit aquesta dimecres a la seu de l'agència a Barcelona, ha aprovat tres línies d'ajuts destinades a millorar i incrementar l'abastament d'aigua a tot el territori català. L'agència, en aquest sentit, preveu destinar més de 25 milions d'euros que s'articularan mitjançant tres línies.

 

 

15 milions per a l'abastament municipal

 
L'Agència Catalana de l'Aigua, entre 2016 i 2017, ha destinat 25 milions d'euros per finançar actuacions d'increment i millora dels abastaments municipals. S'han focalitzat les ajudes en aquelles localitats amb captacions vulnerables (tant en quantitat com en qualitat) que en períodes de sequera poden veure compromès el subministrament a la ciutadania.
 
Aquest dimecres, el consell d'administració ha aprovat una nova línia d'ajuts per valor de 15 milions d'euros amb el mateix objectiu. Es podran acollir a les subvencions aquells municipis que compleixin els requisits i que executin les actuacions en el període comprès entre l'1 de gener de 2018 i l'1 de novembre de 2020.
 
Es mantenen els criteris de les anteriors convocatòries i se n'incorporen de nous com la millora en les preses de titularitat municipal, la millora de les captacions superficials, l'increment de garantia relacionat amb la implantació de cabals de manteniment, així com la modernització i substitució de canonades antigues i fetes de materials com el fibrociment.
 
Ajuts per a la millora de les xarxes supramunicipals
 
L'agència també ha aprovat una línia d'ajuts que preveu una inversió de 10 milions d'euros per al període 2018-20, amb l'objectiu d'atorgar finançament als ens supramunicipals que gestionin xarxes de subministrament d'aigua a diversos municipis. Aquesta convocatòria estableix una dotació màxima de 2 milions d'euros per sol·licitud.
 
300.000 euros per l'abastament en camions cisterna
 
Finalment, s'ha aprovat una nova línia d'ajuts per cofinançar els costos de subministrament d'aigua en camions cisterna i l'execució d'obres d'emergència. Es disposarà d'un total de 300.000 euros per aquells municipis que han hagut de recórrer a aquesta solució entre l'1 de juliol i el 31 de desembre d'enguany. Fins el 31 de gener de 2018 es podrà presentar la documentació per acollir-se a aquesta línia d'ajuts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.