26.9.17

Unió de Pagesos denuncia l’Estat davant la Comissió Europea per anul·lar la seguretat alimentària, la sanitat animal i vegetal, la formació professional agrària i la PAC a Catalunya


 

Unió de Pagesos ha presentat avui una denúncia davant la Comissió Europea (CE) per infracció del dret de la Unió Europea i la seva Carta de drets fonamentals contra l'Estat espanyol per la intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya, ja que al promulgar l'Ordre HFP/886/2017, de 20 de setembre, per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits en el Pressupost de la Comunitat Autònoma de Catalunya per al 2017, s'anul·len els crèdits de tots els programes pressupostaris del Departament d'Agricultura, excepte les remuneracions del personal i les despeses corrents vinculades.

 

El sindicat denuncia que aquesta decisió del Govern de l'Estat arbitrària i il·legal inclou obligacions establertes per la Unió Europea de les quals es deriven actuacions clau per al conjunt de la ciutadania, com la del seguiment i control de la seguretat alimentària, inclosa al Programa 613. suport a la indústria, agroindústria, la comercialització i la regulació dels mercats, així com per al conjunt del sector agropecuari europeu, com la sanitat animal i vegetal, pel que fa a les malalties de declaració obligatòria que deixen sense efectivitat les actuacions de detecció i lluita contra les mateixes, incloses al Programa 611. Sanitat vegetal, animal i control de les produccions.

 

Unió de Pagesos també denuncia que la decisió irracional de l'Estat discrimina la formació professional agrària i pesquera, ja que anul·la el pressupost del Programa 335. Formació professional agrària i pesquera, afectant la formació professional de 10.800 alumnes, a més de 4.800 alumnes de formació a distància del sector, mentre que l'esmentada Ordre HFP/886/2017 no anul·la la formació dels altres sectors econòmics.

 

Finalment, aquesta ordre també bloqueja l'aplicació de la Política Agrària Comuna (PAC) a Catalunya el que queda de l'any 2017, ja que només deixa fora del bloqueig pressupostari les inversions finançades amb fons europeus, tenint en compte que el pressupost del Departament d'Agricultura no conté cap partida del Capítol 6. Inversions per a cap de les línies d'ajut de la PAC, ni les directes als agricultors actius ni les vinculades a l'Organització Comuna de Mercats (OCM) dels productes agraris, ni al Programa de Desenvolupament Rural, així com a les mesures de seguiment i control de l'aplicació de la PAC.

 

Unió de Pagesos també ha traslladat aquesta situació als eurodiputats catalans perquè facin totes les actuacions al seu abast amb l'objectiu que la Comissió Europea actuï immediatament per restablir l'aplicació de la legalitat de la Unió Europea a l'Estat espanyol, i es deixin de vulnerar els drets dels ciutadans europeus en general i, en particular, els de la pagesia professional catalana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.