18.9.17

COMUNICAT DEL PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

En relació a algunes informacions publicades i també aparegudes a les xarxes socials que assenyalen que el president del Consell Comarcal del Montsià ha "impedit i ha intervingut" material enviat per les entitats Associació de Municipis per la Independència i Associació Catalana de Municipis per tal que arribés als ajuntaments de la comarca, el president del Consell Comarcal, Francesc Miró, vol aclarir el següent: 

Primer. El president del Consell Comarcal en exercici de les seves funcions públiques queda vinculat pel mandat del Tribunal Constitucional d'estar-se de dur a terme actuacions que situïn la institució fora del marc  jurídic del qual tots ens hem dotat.

Segon. D'acord amb els preceptes legals s'ha d'abstenir de: tramitar, donar suport material, ni cap mena de difusió per part de la institució a actes que estiguin fora del seu àmbit competencial. 

Tercer. El Consell Comarcal del Montsià, com a institució democràtica que és, està al servei dels ciutadans de la comarca, de tots ells i elles, pensin el que pensin. Així mateix, el president del Consell es reafirma en la seva voluntat de complir la legalitat vigent que ens hem donat entre tots com a garantia de les nostres llibertats, amb lleialtat a la Constitució i a l'Estatut. 

Quart. Finalment deixant de banda les desqualificacions personals intimidacions, amenaces i insults dels que he estat objecte -que en res ajuden a la convivència que tots ens mereixem-, vull manifestar el meu respecte escrupolós pels sentiments, conviccions i anhels de cadascun dels ciutadans de la comarca. Som un territori plural i ric en matisos i tan sols des del respecte a aquesta realitat plural podem avançar tots, junts i sense fractures que ens farien perdre la nostra identitat i la unitat cívica com a poble.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.