8/08/2017

Unió de Pagesos exigeix a la ministra d’Agricultura que actuï per aturar la crisi de preus de la fruita dolça i defensi la no discriminació d’aquesta producció davant les institucions europees


 

Unió de Pagesos s'ha reunit avui amb representants de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d'Agricultura per exigir que l'Estat espanyol actuï davant de la Comissió Europea perquè, davant la crisi de preus del sector de la fruita dolça s'apliquin els mecanismes europeus previstos per a períodes de pertorbació greu de mercat, tenint en compte que el preu percebut pels productors respecte a la mitjana de les darreres cinc campanyes en préssecs i nectarines ha caigut en més del 40%.

 

Concretament, el sindicat exigeix que s'apliquin les següents mesures:

-               Declaració, pel procediment d'urgència, de la pertorbació del mercat dels préssecs i nectarines, segons el que s'estableix en els articles 219, 221, 222 i 228 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre del 2013, pel qual es crea l'Organització Comuna de Mercats dels productes agraris.

 

-               Que durant el període que duri l'actual desequilibri greu en el mercat, a més d'aplicar les excepcions previstes en l'article 222 de l'OCM dels productes agraris, atorgui als països productors de la Unió Europea ajuda financera per a operacions de retirada addicionals a les previstes al Reglament Delegat (UE) 2017/1165 de la Comissió, de 20 d'abril del 2017, que estableix, amb caràcter temporal, mesures excepcionals d'ajut als productors de determinades fruites fins a la quantia que permeti superar l'actual situació de desequilibri greu, i que a l'Estat espanyol han d'assolir com a mínim les 40.000 tones en préssecs i nectarines.

Unió de Pagesos ha recordat als representants del Ministeri que els preus percebuts pels productors en les darreres quatre campanyes han comportat una crisi econòmica de gran magnitud entre la pagesia i el món rural d'aquestes zones productores. La situació va començar amb una mala campanya el 2014, la qual es va agreujar coincidint amb la prohibició de les importacions de fruites i hortalisses, entre d'altres productes, procedents dels països de la Unió Europea a la Federació Russa, establerta l'agost del 2014 pel Govern rus, i que enguany s'ha vist ampliada amb les barreres comercials fitosanitàries establertes a la Unió Duanera Euroasiàtica (Armènia, Bielorússia, Federació Russa, Kazakhstan i Kirguizistan).

Tot i les mesures excepcionals establertes per la Comissió Europea per a la campanya 2017 per fer front a la situació generada pel veto rus, l'evolució dels preus de la campanya 2017 mostra clarament que es donen les circumstàncies previstes a l'Organització Comuna de Mercats (OCM) dels productes agraris per declarar i adoptar mesures per evitar la greu pertorbació del mercat en préssecs i nectarines.

El sindicat ha recordat als representants del Ministeri que tant l'Estat espanyol com la Comissió Europea van actuar en la pertorbació de mercat de la llet l'any passat. No obstant, per a una producció mediterrània com la de préssecs i nectarines, de nou, com l'any 2014, els màxims responsables de l'executiu de la Unió Europea (UE) i de l'Estat espanyol han marxat de vacances. Per a Unió de Pagesos, aquesta actitud discrimina el sector sense cap justificació, la qual cosa comporta deixar absolutament desprotegits els productors europeus.