8/03/2017

L'abandonament d'animals de companyia a Catalunya s'ha reduït un 9,6% respecte de 2005


DARP
Un Agent Rural identificant un gos microxipat
L'abandonament d'animals a Catalunya va caure de 24.600 l'any 2005 a 22.215 l'any 2015, dades que confirmen una reducció dels abandonaments d'un 9,6% en aquests deu anys (2.385 animals menys). Són dades de l'informe sobre l'abandonament d'animals de companyia a Catalunya presentat avui en el marc d'una jornada tècnica que ha comptat amb la intervenció del cos d'Agents Rurals, responsable de l'estudi, juntament amb investigadors de la Càtedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universitat Autònoma de Barcelona, i també amb representants del Departament de Territori i Sostenibilitat i de la Diputació de Barcelona, que hi han col·laborat.
 
L'estudi ha estat elaborat a partir de dades corresponents a l'any 2015 per poder-les comparar amb les de 2005, any a partir del qual es disposa de la primera dada oficial sobre el nombre d'animals de companyia abandonats a Catalunya, i així observar com ha evolucionat aquesta problemàtica en aquests 10 anys.
 
L'obtenció de dades ha estat duta a terme per 74 agents rurals repartits per totes les comarques catalanes que han anotat les entrades d'animals registrades corresponents a l'any 2015 d'un total de 106 centres d'acollida i associacions de Catalunya.
 
Tota la informació recollida ha estat introduïda en una aplicació informàtica i posteriorment analitzada pels investigadors de la Càtedra Fundació Affinity Animales y Salud de la UAB i el cap de la Secció de Protecció dels Animals de Companyia de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 
L'anàlisi general de les dades
D'aquest estudi comparatiu, es desprèn que un total de 29.119 animals de companyia van ingressar l'any 2015 en un centre d'acollida a Catalunya; o, altrament dit, cada 18 minuts va ser recollit un animal de companyia. D'aquests, 6.904 animals van ser recollits pels seus propietaris. La resta, 22.215 animals, s'han considerat abandonats.
 
L'any 2005, el nombre d'animals recollits va ser de 28.475 i van considerar-se abandonats 24.600.
 
Pel que fa a la reducció d'abandonaments, destaquen dues comarques (Osona i l'Alt Penedès) que han reduït més d'un 25% la recollida d'animals respecte de l'any 2005.
 
D'altra banda, l'estudi indica que els centres han recollit 954 animals procedents d'entitats d'altres comunitats autònomes (el 4,29% de les recollides), cosa que l'any 2005 no es produïa i que en els darrers anys ha començat a passar.
 
Origen i característiques dels animals recollits
Pel que fa a l'origen de les recollides, un 82% dels animals provenen de recollides en la via pública (85% l'any 2005), un 8% provenen de cessions efectuades pels seus propietaris (8,3% l'any 2005) i un 4% de comisos i altres (6% l'any 2005).
 
Pel que fa a les característiques dels animals recollits en el cas dels gossos, el 16,2% eren cadells (3.390), el 5% geriàtrics, i el 6,35% eren gossos considerats potencialment perillosos (1.330 gossos). En el cas dels gats, el 28,2% eren gatons (2.310). Aquestes dades no es van demanar l'any 2005.
 
Els centres manifesten controlar 1.299 colònies de gats, amb una població aproximada de 17.934 exemplars (aquesta dada no es va demanar l'any 2005).
 
L'any 2015, es van recollir 28 fures a Catalunya (l'any 2005 no es va demanar aquesta dada).
 
Identificació dels animals recollits
La identificació dels animals que han ingressat en els centres amb microxip ha augment un 7% en els gossos i un 4% en els gats respecte de 2005. Així, els centres han recollit un 24% de gossos i un 5% de gats identificats amb microxip (l'any 2005, 16% de gossos i 1% de gats).
 
L'adopció dels animals
L'adopció ha estat del 61% en el cas dels gossos (54% l'any 2005) i del 59% en el dels gats (44% l'any 2005). L'adopció dels gossos ha augmentat un 7% i la dels gats un 15%.
 
Pel que fa a l'adopció dels animals (gossos, gats i fures), el 83,7% es fa a Catalunya (80,5% l'any 2005) i el 16,3% fora de Catalunya (19,5% l'any 2005). Aquesta última dada inclou els animals adoptats a l'Estat espanyol, que sumen un total de 200 (en canvi, els centres catalans han acollit de l'Estat espanyol un total de 954 animals). Els principals països receptors d'animals són Alemanya i Holanda (d'un total de 12 països).
 
Reflexions a partir de les dades
Les dades obtingudes en el treball reflecteixen que hi continua havent poca sensibilització social sobre els animals i posen de manifest la necessitat de més campanyes on es recordi l'obligació d'identificar els animals, l'esterilització, el cens…
 
En aquest sentit, els Agents Rurals, en el marc del programa de sensibilització i educació ambiental eduCAR, presentem un nou recurs educatiu adreçat a les escoles sobre tinença responsable d'animals de companyia. La xerrada es titula Cuidem el Bugui.
 
L'estudi també posa en evidència, a fi de complir correctament la normativa, la necessitat de fomentar i ajudar els municipis petits que no disposen de serveis de recollida, espais, personal tècnic, etc., necessaris per a la gestió dels animals abandonats o perduts en el seu territori, i també la necessària implicació d'organismes o ens supramunicipals (com ara diputacions o consells comarcals) per a la resolució correcta dels casos relacionats amb la protecció dels animals.
 
Finalment, el cos d'Agents Rurals s'ha compromès a continuar realitzant l'estudi comparatiu i fer-lo públic i accessible a qualsevol institució o organisme que vulgui estudiar-lo per promoure accions de millora en la problemàtica dels animals abandonats en el seu àmbit competencial, amb dades comarcals, territorials i generals.