8/14/2017

Endesa renova una línia elèctrica al Baix Ebre per millorar el servei als clients i integrar-la en l'entorn natural

Endesa ha finalitzat recentment les obres de renovació tecnològica d'un tram d'una línia elèctrica del Baix Ebre amb l'objectiu d'integrar-la millor a l'entorn natural i, de passada, millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament als clients de l'Aldea i del Perelló, municipis que alimenta la xarxa. Concretament, s'ha substituït cablejat existent per un de nou dins dels plans de la Companyia per la millora contínua de les seves infraestructures elèctriques ubicades en zones rurals.

Així, s'ha renovat un quilòmetre de la xarxa convencional de baixa tensió per un nou sistema de cable trenat que representa una reducció important de les mides i l'amplitud física de la línia, ja que les tres fases es mantenen unides, però aïllades, tot evitant contactes no desitjats per culpa del vent o d'altres agressions externes. Aquest nou disseny dota tots dos municipis d'una renovada xarxa més robusta i resistent als fenòmens meteorològics adversos, alhora que es guanya en seguretat i disminueix el risc d'incendi en zones boscoses.

Els treballs, que han suposat una inversió de gairebé 11.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia, formen part del pla de manteniment i millora tecnològica de les infraestructures elèctriques al Baix Ebre.