8/03/2017

El PSC demostra que el pont de l’Estat no és accessible

El portaveu del grup, Enric Roig, respon a les declaracions de Bel al respecte confirmant in situ que la rampa no compleix amb el Codi d'Accessibilitat.

"El pendent de la rampa resultant de la reforma del pont de l'Estat és del 9,40% i per tant supera el màxim del 8% permès pel Codi d'Accessibilitat de Catalunya." Amb aquesta contundència ha respost el portaveu del grup municipal del PSC a les declaracions de Bel en les que remarcava que aquesta rampa compleix amb les condicions d'accessibilitat que estableix la normativa.

"Així mateix, la rampa salva una distància de 63,18 cm, superant tres vegades el màxim de 20 m permès per la normativa sense que hi hagin replans intermedis, ni passamans. Recordem que el Codi d'Accessibilitat marca que han d'haver-hi als dos costats i que han d'estar a una alçada d'entre 0,90 i 0,95 amb disseny anatòmic que permeti adaptar la mà amb una secció equivalent a un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre. Ara no hi ha ni a un costat ja que la nova barana no és anatòmica" ha manifestat Roig, que ha gravat un vídeo on es demostren in situ aquestes irregularitats segons les mesures preses sobre el terreny i que serveix per reafirmar les declaracions efectuades la setmana passada pel grup socialista i per rebatre les respostes de Bel.

Roig també ha tornat a mostrar els plànols del projecte, dels que s'adjunta còpia, on, "tal i com es pot veure no hi ha cap segell de visat ni del Col·legi d'Arquitectes ni de cap Col·legi d'Enginyers, sinó únicament de les aprovacions inicial i definitiva per part de la Junta de Govern Local, contràriament al que ha dit l'alcalde quan ha declarat que el projecte està visat per diferents col·legis professionals".

Roig, parafrasejant Bel, ha dit que "si tingués "vergonya política", el Sr. Bel  reconeixeria les errades del govern, la mala gestió de l'obra i la deficient execució d'aquesta innecessària reforma del pont i acceptaria que no dóna compliment a la normativa i per tant no és un pont accessible per a totes i tots."

Aquests fets ens semblen molt greus i demostren novament la manca de credibilitat i el desgavell del govern de Bel i de la desapareguda Regidora d'Urbanisme, Sra. Roigé, que res ha dit al respecte i creiem que, d'una vegada per totes, algú ha d'assumir les seves responsabilitats.