7/25/2017

Unió de Pagesos s’oposa a la massificació eòlica a la Terra Alta i alerta del seu perjudici per a l’espai natural i agrari


Unió de Pagesos manifesta la seva oposició a la massificació d'equipaments d'energia eòlica suposarà la implantació d'un gran projecte de construcció de tres parcs eòlics de 30MW i 10 aerogeneradors cadascun als termes municipals de Vilalba,  Batea i la Pobla de Massaluca.
 
En el període establert per a la presentació d'al·legacions, el sindicat apunta que, en l'avaluació de l'impacte ambiental del projecte, no s'ha inclòs un estudi específic del seu efecte en l'espai agrari ni s'ha expressat el compromís d'aplicar les mesures correctores necessàries. Aquesta és una demanda que Unió de Pagesos ha anat presentant des del 2012 i que continua sense rebre resposta per part de l'Administració.
 
El sindicat considera que els organismes oficials tenen el deure de vetllar per la qualitat paisatgística i territorial de Catalunya. El macroprojecte dels parcs eòlics, però, amenaça de desvirtuar el valor paisatgístic del territori i condicionarà el desenvolupament futur d'una agricultura de qualitat i les activitats que s'hi troben vinculades (agroturisme, agrocomerç, etc), fonamentals per al progrés econòmic de la comarca.
 
Així, es considera que cal establir de manera urgent una normativa catalana que plantegi mesures compensatòries per contrarrestar els efectes negatius de la posada en marxa del projecte eòlic sobre el territori, el medi ambient i l'espai agrari. El sindicat aposta perquè els veïns de les comarques i les poblacions afectades gaudeixin d'accés a la gestió de la producció elèctrica generada.
 
Amb tot, Unió de Pagesos es mostra favorable a l'impuls de les energies renovables al territori. Però està totalment en contra de la proliferació indiscriminada d'aquests equipaments i de la concentració de la producció d'energia eòlica a la Terra Alta. Cal, per tant, una implantació equilibrada, sostenible i consensuada de les noves infraestructures energètiques.
 
El sindicat ha fet arribar als ajuntaments i la resta d'agents actius al territori (cooperatives d'oli i cellers) un manifest basat en tres punts que corrobora aquest mateix posicionament.