7/06/2017

Territori i Sostenibilitat impulsa les obres de millora del ferm a la C-12 entre Tortosa i Aldover


C-12 Tortosa Aldover

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat una actuació de millora del ferm de la C-12 entre Tortosa i Aldover, amb la licitació de les obres corresponents per un import d'1,2 milions d'euros. Es preveu que els treballs comencin l'últim trimestre d'aquest any i tinguin un termini d'execució de quatre mesos.

 

L'obra que ara es licita abastarà un tram de prop de quatre quilòmetres de la C-12, entre la zona de Jesús, al municipi de Tortosa i la zona del Pla de les Illes, a l'inici del terme d'Aldover. En aquest àmbit de la carretera, circulen uns 7.300 vehicles diaris de mitjana, dels quals un 10% són vehicles pesants.

 

Els treballs que s'executaran consistiran principalment en el reciclat del ferm existent i l'estesa d'una nova capa d'aglomerat, amb tasques prèvies de reparació dels punts que presentin deformacions.

 

Addicionalment, aquesta actuació inclou millores de la seguretat viària de la carretera; en concret, la formació d'un carril central de girs i la disposició d'un zebrejat de separació entre els sentits de circulació. El tercer carril central es formarà al quilòmetre 23,2, al marge esquerre de la carretera, per tal d'accedir al vial municipal que permet arribar al Pla de les Illes. Aprofitant aquest nou accés, es reordenaran els accessos d'aquest tram de la via.

 

La zona on es reforçarà la separació dels sentits de la circulació també és propera al Pla de les Illes i abasta una longitud de 400 metres. Es formarà una franja de 0,60 metres delimitada per línies continues i amb un zebrat interior.