7/20/2017

Territori i Sostenibilitat convoca subvencions per substituir balises nocturnes dels parcs eòlics


Aerogenerador
El Diari Oficial de la Generalitat publica avui la convocatòria de subvencions per fomentar la substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors dels parcs eòlics que a la nit emetin llum que no sigui vermella fixa, per a l'any 2017.
 
El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 10 d'agost.  És subvencionable la substitució de les balises ja sigui amb caràcter previ com amb posterioritat a la sol·licitud de subvenció. En concret, les actuacions executades entre l'1 de desembre de 2015 fins al 15 de novembre de 2017.
 
100.000 euros de dotació
 
Poden optar a aquesta línia d'ajuts els titulars dels parcs eòlics en funcionament a Catalunya a data de 27 de novembre de 2015, que és quan va entrar en vigor del Decret de desplegament de la Llei d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Les subvencions, de dotació pressupostaria de 100.000€, prioritzen les propostes presentades seguint criteris de proximitat a nuclis urbans, el tipus de llum substituïda, la densitat d'aerogeneradors a la zona i el nombre de balises que se substitueixen.
 
L'objectiu de l'actuació és compatibilitzar la senyalització necessària  per garantir la seguretat aèria amb la protecció del medi nocturn, canviant les balises lluminoses blanques intermitents, per altres que emetin llum vermella fixa, de molt menor impacte sobre el medi nocturn.
 
Des de l'any 2010, la normativa de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) preveu que la llum que indica l'altura i posició dels aerogeneradors, quan pot provocar afeccions mediambientals, pot ser vermella fixa. Tot i això, els construïts abans d'aquell any i els que tenen una alçada superior als 100 metres se senyalitzaven amb llum blanca intermitent en aplicació de la normativa vigent del moment.
 
404 aerogeneradors senyalitzats
 
Un treball impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat el 2014 va determinar el nombre d'aerogeneradors senyalitzats a Catalunya. L'objectiu era valorar aquells que podrien deixar d'estar-ne, i saber quins estaven senyalitzats amb llum blanca o vermella intermitent i que seria desitjable que ho estiguessin amb llum vermella fixa. Els resultats obtinguts van ser:
 
Total d'aerogeneradors a Catalunya
784
  
Total d'aerogeneradors senyalitzats lumínicament (2014)
404
Senyalitzats amb llum blanca
135
Senyalitzats amb llum vermella
84
Senyalitzats amb sistema dual (llum blanca intermitent dia/llum vermella intermitent nit)
108
Senyalitzats amb sistema dual (llum blanca intermitent dia/ llum vermella fixa nit)
77
 
 
El 2015 es va habilitar una primera línia de subvencions que, amb una inversió de 103.805€, va comportar la substitució de 44 balises de senyalització d'aerogeneradors. Ara, amb aquesta nova convocatòria, es pretén donar un nou impuls al projecte de reducció de la contaminació lumínica en el medi rural deguda a aquesta senyalització.
 
Les zones de Catalunya amb major impacte sobre el medi per l'alta densitat de parcs senyalitzats són les comarques de la Terra Alta, l'Anoia i la Conca de Barberà.