7/04/2017

L'Institut Català de les Dones impulsa la recerca amb perspectiva de gènere i coordina els agents que intervenen contra la violència masclista a les Terres de l'Ebre

Mesa Institucional del Circuit contra la violència masclista a les Terres de l'Ebre

 

En aquesta reunió, la presidenta de l'ICD ha anunciat que "en el marc del Programa d'Intervenció Integral contra la Violència masclista 2016-2019 endeguem un procés de redefinició de la Xarxa de Recursos d'Abordatge de la Violència Masclista per millorar l'atenció de les dones en situació de violència masclista". A les Terres de l'Ebre, l'any 2016 els diferents Serveis d'Informació i Atenció a les dones van atendre 716 dones, 122 de les quals per causa d'estar travessant situacions de violència masclista.

Balada també ha exposat als i les membres de la Comissió que "a Catalunya iniciem els treballs per construir un Pacte Nacional contra la violència masclista que compta amb la participació i implicació de totes les institucions i entitats especialitzades de les Terres de l'Ebre".

La recentment nomenada presidenta de l'ICD també ha donat a conèixer el nou Pla director de Formació en equitat de Gènere de Catalunya 2017-2020 adreçat als i les treballadores del sector públic, i la propera aprovació per part del Govern de la constitució del Centre d'Estudis, Recerca i Capacitació sobre Violència Masclista, previst en la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

 

El Circuit de les Terres de l'Ebre per a l'Abordatge de la Violència Masclista desenvolupa, entre d'altres actuacions, el Mapa de recursos i dissenya i implementa plans formatius específics per als diversos cossos professionals. La reunió, que ha tingut lloc a la Delegació del Govern de la Generalitat de Terres de l'Ebre, ha comptat amb la participació de representants dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, els Consells Comarcals, els municipis d'Amposta i Tortosa, la Diputació de Tarragona, la demarcació Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, el Col·legi de Periodistes, la Fiscalia, l'Audiència, l'Institut de Medicina Legal, i l'Assemblea Territorial de Dones.

 

Premis per als millor treball de fi de Grau en matèria de gènere de les Terres de l'Ebre

Posteriorment, Núria Balada ha mantingut una reunió amb la sotsdirectora del campus de la Universitat Rovira i Virgili, Sara Romaguera, i la directora general de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (Euses terres de l'Ebre-URV), Montse Roche, per iniciar la col·laboració i definir actuacions conjuntes.

La primera d'aquesta actuacions serà la creació d'uns nous premis per als millors treballs de fi de grau de recerca en matèria de gènere. L'objectiu d'aquesta iniciativa és promoure la introducció de la perspectiva de gènere en el coneixement, per tal que es tinguin en compte i es visibilitzin les aportacions de les dones en tots els àmbits.

La primera edició d'aquests nous premis atorgarà 250€ a cada recerca distingida realitzada el curs 2016-2017, corresponent a cada un del 6 graus que imparteixen aquestes dues institucions docents: Grau d'Administració d'Empreses, Grau d'Educació Infantil, Grau d'Educació Primària, Grau d'Infermeria, Grau de Ciències de l'Activitat Física i Esport i Grau de Fisioteràpia