7/27/2017

La reforma del pont de l’Estat no compleix amb el Codi d’Accessibilitat


El PSC respon al comunicat de l'Ajuntament argumentant els incompliments de la normativa d'accessibilitat

Després de la roda de premsa del grup municipal del PSC de Tortosa en que es va denunciar que les obres del pont de l'Estat no compleixen amb la normativa d'accessibilitat, i a la vista del comunicat emès per l'Ajuntament de Tortosa al respecte, el grup socialista es manifesta tot responent als dos punts de dit comunicat.

Pel que fa als pendents, segons els plànols del projecte als que hem pogut accedir, a escala 1:500 i 1:400, i que ni estan acotats ni indiquen les pendents de les rampes, com hauria de ser preceptiu, així com al que hi ha construït, que la rampa del carrer Pintor Gimeno salva una longitud d'entre 60 i 61 m i una alçada d'entre 5,90 i 6,10 m, el que dóna una pendent d'entre el 9,80% i el 10,05%, que superen el 8%, que és el màxim permès pel Codi d'Accessibilitat, tot i que es recomana el 6% màxim.Pel que fa a l'altra rampa, encara per construir, aquesta salva una longitud d'entre 55 i 56 m i una alçada d'entre 4,90 i 5,10 m, amb el que el pendent estaria entre 8,90% i el 9,10%, superant de nou el màxim del 8% permès per la normativa.Aquests percentatges es poden comprovar topogràficament in situ, però el que està clar és que, a banda del % de pendent, la normativa que recull el decret 135/1994 per a les rampes, estableix que la llargada màxima de cada tram ha de ser com a màxim de 20 m i que entre trams ha d'haver un replà intermedi de 1,50 m com a mínim. Actualment la rampa fa més de 60 m i no disposa de cap replà intermedi amb el que supera tres vegades el màxim permès, i la que està per fer fa més de 55 m i, segons els plànols, tampoc preveuen cap replà intermedi..D'altra banda, la normativa també estableix que les rampes han de disposar de baranes als dos costats, amb passamans a una alçada d'entre 0,90 i 0,95 m de disseny anatòmic que permeti adaptar la mà amb una secció equivalent a un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre.Per tant, queda demostrat que l'actual rampa, no dona compliment al Codi d'Accessibilitat, del que s'adjunta l'apartat destinat a les rampes.

Pel que fa a les al·legacions al projecte, el grup municipal del PSC confia amb els tècnics redactors del projecte i amb la revisió del mateix feta per l'Ajuntament i entén que aquest ha de vetllar pel compliment de la normativa, per tant enteníem que les rampes complien amb els requisits mínims d'accessibilitat. Ha estat ara, en el moment de veure la realitat de l'obra i els incidents ocorreguts amb alguns vianants, en què s'ha posat de manifest aquest incompliment.

Cal recordar, a més, que aquestes obres s'estan fent a l'espera de la presentació d'un projecte modificat que encara no ha estat presentat i que podria haver recollit la solució a aquest incompliment.

En definitiva, estem novament davant d'un govern estancat en la deixadesa, que lluny d'assumir les seves errades sempre dóna les culpes a l'oposició i que no és capaç d'acceptar que aquestes obres s'han realitzat amb una mala execució, que no donen compliment a les normatives, que no han resolt altres problemes de seguretat com la incorporació de ciclistes i vehicles al pont a la pujada en sentit Ferreries i que continuen ocasionant caigudes i incidents entre els vianants. Per tant reiterem que aquest no és un pont per a tots i totes.