7/24/2017

La Fundació Endesa cedeix més de 2.500 plànols a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya


Imatge
Massó, a la dreta, signant el conveni amb Gómez-Múgica.
La Fundació Endesa ha cedit més de 2.500 plànols a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat, per al seu inventari, catalogació i digitalització, segons un conveni que han signat avui el director general de la Fundació Endesa, Carlos Gómez-Múgica de la Rica, i el director de l'ICGC, Jaume Massó.
 
El material cedit el formen mapes de xarxes elèctriques d'alta, mitja i baixa tensió de diverses comarques catalanes, produïts entre 1950 i 1980 en paper polièster, que formen part del fons històric d'Endesa.
 
L'inventari que es durà a terme permetrà identificar amb exactitud els plànols, que passaran a formar part de la Cartoteca de l'ICGC. Els mapes es podran consultar amb finalitats acadèmiques, científiques i culturals a la seu de l'ICGC.
El material cedit mitjançant el conveni signat avui se suma als més de 650 documents (formats per 800 fulls en paper canson) que l'antiga FECSA (ara integrada a la Fundació Endesa) va cedir a l'Institut fa 23 anys. Els documents corresponien als aixecaments topogràfics fets en la primera meitat del segle passat, que permetien la presa de dades sobre el terreny de les zones on les antecessores de la companyia tenien projectes hidroelèctrics.
 
Difusió del patrimoni històric a la societat
 
Ambdues col·laboracions són una mostra de la voluntat de la Fundació Endesa per apropar el patrimoni documental i gràfic de caràcter històric que custodia en el seu Fons Històric a la societat per al seu estudi i investigació, garantint sempre la seva preservació. D'aquesta manera, des del Fons Històric se segueixen les línies estratègiques de la Companyia en el camp de la Cultura, així com en matèria de Responsabilitat Social Corporativa i s'enforteixen els vincles amb les institucions del territori.
 
Pel que fa a l'ICGC, és l'ens públic encarregat d'elaborar la cartografia i els estudis geològics i geodèsics de Catalunya, així com de conservar, estudiar i posar a l'abast de la ciutadania tot aquell material històric relacionat amb la seva tasca. A part del fons bibliogràfic, fotogràfic i documental, la Cartoteca disposa de 342.762 mapes en paper, 84.336 d'ells digitalitzats, per a la consulta en línia dels interessats.