7/13/2017

Informe favorable a la modificació del Pla del port de l'Ampolla


Imatge
Ordenació proposada.
La Comissió territorial d'urbanisme de les Terres de l'Ebre, presidida pel director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha emès avui un informe favorable a la modificació puntual del Pla especial del port de l'Ampolla (Baix Ebre) que impulsa Ports de la Generalitat.
 
La modificació té per objectiu reordenar les activitats portuàries per optimitzar les actuals instal·lacions, deixant de banda l'ampliació que es preveia en el Pla especial vigent. Igualment, es vol apropar la nàutica a la ciutadania, fomentant la vela, i millorar la integració del port al municipi, creant una plaça pública. També es mantindrà la platja de l'Arquitecte que hi ha al contradic.

Entre les principals novetats del Pla especial modificat hi haurà el canvi d'ubicació de l'activitat del varador de reparació i manteniment de vaixells cap al final del dic de recer, alliberant espais públics per potenciar activitats que connectin millor el port amb l'Ampolla.
 
Millora de la seguretat dels esports nàutics
 
Així mateix, es crearà un accés directe a la platja de l'Arquitecte per evitar la sortida dels alumnes per la bocana del port, millorant la seguretat i impulsant la pràctica dels esports nàutics com ara la vela lleugera, els caiacs i el windsurf, entre altres activitats.
 
La modificació del Pla preveu igualment una zona de suport a l'activitat portuària d'una superfície màxima de 1.000 m2 que pugui acollir certa activitat relacionada amb els esports nàutics i el turisme, incloent oferta de restauració.
 
La reordenació dels espais del port té en compte la sostenibilitat en tots els seus aspectes. Per exemple, es preveuen mesures d'eficiència energètica en el disseny de les instal·lacions i accions per fer front amb rapidesa a qualsevol incidència ambiental.
 
La Comissió d'urbanisme ha valorat positivament l'estudi acurat que s'ha dut a terme sobre les necessitats de la infraestructura portuària en cadascun dels àmbits, bé sigui pesquer, esportiu o de lleure, i la previsió de la demanda a curt i mitjà termini de les instal·lacions del port.