7/07/2017

Finalitzen les sessions de presentació de la Llei de territori


Imatge
Més de 1.000 persones han participat en les set sessions de presentació de l'Avantprojecte de llei de territori que el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha conduït a Solsona, Tarragona, Barcelona, Girona, la Seu d'Urgell, Vielha, Lleida i Tortosa des del passat 6 de juny. El director ha tancat avui el calendari de presentacions territorials a la capital del Baix Ebre.
 
Aquestes sessions per tot Catalunya, que han tingut una bona acollida tant de públic com pel que fa a les aportacions dels assistents, formen part de l'esforç del Departament de Territori i Sostenibilitat per acostar a la ciutadania la Llei, que es troba sotmesa a informació pública fins el proper 14 de juliol. Per tal de facilitar el seu coneixement, reforçar el debat i fomentar les aportacions, els documents que conformen l'Avantprojecte es troben disponibles a la web del Departament, juntament amb un document comprensiu que resumeix l'esperit de la nova Llei i les seves principals aportacions.
 
A banda de les sessions territorials, el Departament ha participat en diverses jornades sectorials amb col·lectius professionals. Així, la Llei es va presentar a la Comissió Intercol·legial de Territori i Urbanisme, formada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Igualment, el director va explicar el contingut de la Llei en una jornada organitzada per la Diputació de Barcelona i el proper dimarts, 11 de juliol, participarà en un debat de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT).
 
Ampli procés participatiu
 
Aquestes sessions de presentació de la Llei no són les úniques que ha impulsat el Departament. L'aprovació de l'Avantprojecte de llei pel Govern el setembre passat va anar precedida d'un ampli procés participatiu impulsat pel Departament per copsar, precisament, les necessitats del territori directament de la mà dels actors més involucrats, com ara ens locals, professionals de l'urbanisme, actors econòmics i entitats interessades en l'ordenació del territori.
 
Aquest procés es va estructurar en sis sessions de debat de caràcter temàtic distribuïdes territorialment. Al final de cadascuna es van recopilar les propostes fetes pels assistents, tant de manera presencial com per Internet. Les aportacions van permetre enriquir el text que ara es troba a informació pública.
 
Una revisió sistèmica
 
La Llei integrarà la legislació en matèria d'ordenació del territori: ordenació territorial, urbanisme, paisatge i urbanitzacions amb dèficits. La seva redacció es concep com la concreció d'un procés de revisió dels objectius, els instruments i els procediments vigents a hores d'ara en aquestes matèries.
 
L'objectiu del Departament és anar més enllà dels habituals canvis periòdics en la legislació per proposar una reforma completa del model, tenint en compte que ens trobem en un canvi de cicle estructural, amb unes necessitats diferents a les que han regit la pràctica urbanística de les darreres dècades.
 
La Llei tindrà un caràcter estratègic i poc conjuntural, deixant pels futurs reglaments la concreció dels aspectes més tècnics. Es busca, doncs, que la Llei sigui estable i duradora i que siguin els reglaments els que, si és necessari, s'adaptin a la realitat de cada moment.
 
La Llei de territori abordarà 10 àmbits temàtics principals, concebuts com a principis rectors:
 
1.    Integrar la legislació en matèria d'ordenació del territori.
 
2.    Abordar la diversitat territorial de Catalunya.
 
3.    Prioritzar el reciclatge urbà envers el creixement en extensió.
 
4.    Adaptar i flexibilitzar la planificació en el context temporal.
 
5.    Millorar l'eficiència i competitivitat del sistema territorial
 
6.    Fomentar una major integració de les variables socials, econòmiques i ambientals.
 
7.    Planificar els espais oberts estratègica i proactivament.
 
8.    Gestionar el parc edificat en els espais oberts.
 
9.    Integrar el paisatge transversalment.
 
10.  Abordar les urbanitzacions amb dèficits.