7/13/2017

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya beneficia enguany prop de 5.000 persones en polítiques actives d'ocupació a les Terres de l'Ebre


La directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau, durant la presetnació de la programació de les polítiques d'ocupació a les Terres de l'Ebre

La directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau, ha presentat avui la programació de les polítiques d'ocupació a les Terres de l'Ebre en un acte dut a terme a Tortosa.

 

Mercè Garau ha informat que enguany el Departament està executant a la Catalunya Central diversos programes de polítiques actives d'ocupació als que ha destinat 10.489.109 euros i beneficia gairebé 5.000 persones.

 

TERRES DE L'EBRE 2016-2017

PROGRAMES PER  A L'OCUPACIÓ

IMPORT

PERSONES BENEFICIÀRIES

Orientació professional

289.930 

655 

Gestió de la col·locació en el mercat de treball

271.410 

545 

Qualificació professional

3.303.785 

2.046 

Foment de l'ocupació

1.174.843 

104 

Promoció de la creació d'ocupació i el desenvolupament econòmic i el foment de la contractació

2.785.329 

1.138 

Garantia Juvenil

2.663.812 

483 

 

 

 

Total

10.489.109 

4.971 

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el SOC, ha prioritzat en el conjunt dels programes els col·lectius amb més dificultats d'accés al món laboral.

 

En destaquen les persones joves, en especial el que ni estudien ni treballen; les dones, que encara tenen una taxa d'atur superior a la dels homes, així com les persones majors de 45 anys, que pateixen o baixa qualificació professional o una llarga inactivitat laboral; les persones en atur de llarga durada; i les persones amb discapacitat, que doblen el temps d'estada respecte la població general.

 

Xifres SOC 2016 Terres de l'Ebre

 

Balanç de les principals actuacions d'intermediació i orientació portades a terme a les oficines de treball a les Terres de l'Ebre

 

Ø  Oficines de treball

 

·       53.262 atencions a les persones

 

·       1.284 llocs de treball oferts per les empreses a les oficines, dels que 557 s'han cobert amb persones inscrites a les oficines

 

·       15.998 entrevistes ocupacionals

 

·       28.328 avaluacions d'ocupabilitat

 

·       1.919 orientacions individuals

 

·       1.339 persones han participat en sessions grupals d'orientació

 

·       965 capitalitzacions de prestacions d'atur gestionades

 

Àmbits i programes del SOC a Catalunya

 

A Catalunya, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya té pressupostat enguany un total de 383,5 milions a les polítiques actives d'ocupació i lluita contra l'atur.

 

Les polítiques actives d'ocupació i lluita contra l'atur beneficien aproximadament unes 229.000 persones.

 

Ø  Orientació Professional (78,9M) 42.575 beneficiaris

 

·       Programa especial de suport a aturats de llarga durada

·       Programes Integrals

·       Incentius a la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil

 

Ø  Qualificació Professional (124,9M) 137.200 beneficiaris

 

·       Accions de formació d'oferta

·       Acredita't

·       Formació professional per a l'ocupació (CIFO)

·       Formació professional sectorial i transversal per a persones treballadores ocupades

·       Programa de formació amb compromís de contractació

·       Programes de Noves Oportunitats d'ocupació

·       Programes de Formació i Inserció

 

Ø  Foment de l'ocupació (66,7M) 10.450 beneficiaris

 

·       Treball i Formació

·       Ajuts a la contractació per persones majors de 45 anys

·       Projectes singulars

 

 

Ø  Promoció de l'ocupació, desenvolupament econòmic local (53,7M).24.200 beneficiaris

 

·       Treball als barris

·       Treball a les 7 Comarques

·       Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica

·       Projectes innovadors i experimentals

·       Programa 30 Plus

·       Agents d'ocupació i desenvolupament local

·        

 

Ø  Foment a la mobilitat demogràfica (1,2M) 230 beneficiaris

 

·       Intercanvis internacionals.

·       Programes Erasmus i Eurodissea

·        

 

 

Ø  Gestió de la col·locació en el mercat de treball (3,1M) 14.250 beneficiaris

 

·       Intermediació laboral en agències de col·locació. El pressupost es redueix dels 7,2 milions de l'any 2016 als 3,1 d'enguany

 

Altres compromisos del Departament mitjançant el SOC

 

El Pla de Desenvolupament de les Polítiques d'Ocupació 2017-2018 ha establert nous objectius qualitatius.

 

·       Avançar en el Model d'Orientació conjunt amb tot el sistema d'ocupació

·       Impulsar la perspectiva de gènere transversalment

·       Fomentar la participació de les persones més desfavorides en Polítiques Actives d'Ocupació

·       Seguir impulsant les Polítiques d'Ocupació Juvenil

·       Posar en marxa el nou Model de Prospecció de necessitats formatives  i qualificació professional

·       Mantenir l'esforç per promoure l'Emprenedoria

·       Elaborar la carta de serveis del SOC