7/07/2017

El Parc Natural del Delta de l'Ebre obre concursos d'idees per construir un mirador de sal i per renovar una exposició


El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha convocat dos concursos d'idees per renovar, per una banda, el sistema expositiu de la Casa de Fusta i, per l'altra, per dotar d'un nou equipament d'ús públic en forma de mirador a la Punta de la Banya. Els concursos tenen el suport del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya –Demarcació de l'Ebre– i del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de  les Terres de l'Ebre.

.
El primer concurs d'idees està destinat a la renovació de l'exposició permanent de la Casa de Fusta, inaugurada l'any 1998. Les propostes que es presentaran hauran d'ajustar-se al nou títol de l'exposició "Béns i serveis de les zones humides" i hauran de revaloritzar els patis adjacents a la Casa de Fusta. La valoració tècnica del jurat es basarà en la qualitat, la integració amb el paisatge, la viabilitat, l'accessibilitat, la racionalitat, la reversibilitat, la capacitat de regeneració,  la bellesa plàstica i la coherència amb l'objecte del concurs. L'autor o equip guanyador del concurs haurà de lliurar el projecte executiu completament acabat als dos mesos des de la publicació del veredicte del jurat, rebent per l'encàrrec un diploma commemoratiu i 15.000 euros en el moment del lliurament del projecte.
 
El segon concurs d'idees està destinat a la construcció d'un mirador de sal a la punta de la Banya. En un territori tan pla com el Delta, el fet de poder elevar-se uns quants metres sobre el nivell del terra, permet visualitzar un ampli sector del paisatge i de l'horitzó. Per aquest motiu els miradors del Parc s'han convertit en una de les infraestructures més populars i utilitzades pels visitants. La valoració tècnica del  jurat es basarà en la proposta més adequada per la seva qualitat, integració amb el paisatge, viabilitat, accessibilitat, racionalitat, reversibilitat, capacitat de regeneració i bellesa plàstica. Qui guanyi aquest concurs rebrà un Diploma commemoratiu i 9.000 euros.
 
El calendari del procés és el següent:
 
·         7 de juliol de 2017, publicació de la convocatòria del concurs d'idees
·         18 d'agost de 2017, a les 14 hores, fi del període de lliurament de propostes
·         15 de setembre de 2017, reunió i veredicte inapel·lable del Jurat
·         29 de setembre de 2017, lliurament del premi en un acte públic
·         30 de novembre de 2017, lliurament del projecte executiu visat