7/05/2017

El nou contracte de la recollida de residus a la comarca del Baix Ebre es preveu per al 2018

El Consell Comarcal del Baix Ebre està ultimant els plecs de clàusules per poder licitar el nou contracte de recollida de residus amb la intenció que a principis de 2018 estigui enllestit l'expedient i pugui iniciar la prestació l'empresa adjudicatària, segons que ha informat avui la presidenta en funcions de l'ens, Maria Beltrán, al Consell d'Alcaldes.

Actualment, tots els ajuntaments de la comarca (a excepció de Tortosa que és parcial) tenen delegades al Consell Comarcal del Baix Ebre les competències de recollida, tractament i transport de vidre, envasos, paper-cartró, fracció orgànica i resta a més de la gestió de deixalleria, recollida i gestió de voluminosos, servei que presta Fomento de Contrucciones y Contratas, SA amb un contracte prorrogat.

Un cop acabat el Consell d'Alcaldes, Maria Beltran, ha qualificat la reunió de "profitosa" per la voluntat manifestada per l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, d'iniciar converses aquest mes de juliol per parlar sobre la delegació de competències en matèria de recollida i tractament de residus. La presidenta en funcions ha remarcat que mai el Consell Comarcal ha volgut deixar de prestar aquests serveis a Deltebre i ha recordat que va ser l'Ajuntament qui va demanar recuperar les competències delegades.

En aquest sentit, divendres passat, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, va fer públic un auto mitjançant el qual suspèn l'acord de l'Ajuntament de Deltebre del 14 de març de 2017 de revocació parcial de les competències delegades en matèria de residus i el que va adoptar posteriorment, com a resposta, el Consell Comarcal del Baix Ebre el 28 d'abril de 2017. L'auto estipula expressament que les relacions entre ambdues institucions pel que fa a la delegació de competències de residus se seguiran regint per l'acord establert anteriorment entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal.

El conseller comarcal de Gestió ambiental i president del COPATE, Francesc Gas, en resposta a les acusacions fetes des del govern municipal de Deltebre ha remarcat que "el Consell Comarcal és el primer interessat a dur a terme la gestió dels residus a tots els municipis del Baix Ebre perquè si un ajuntament com el de Deltebre se'n surt trenca l'economia d'escala i ens perjudica a tots". Gas ha manifestat la seva disconformitat amb les declaracions efectuades per l'alcalde de Deltebre: "No estic d'acord que parli de mala fe dels dirigents del Consell Comarcal quan va ser Deltebre qui va sol·licitar la retirada de la delegació de competències, que en sessió plenària les hi vam acceptar".