7/25/2017

El Consell Comarcal posa en marxa un Servei de Primera Acollida per facilitar la integració de nouvinguts al Baix Ebre


El Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en marxa el Servei de Primera Acollida, un conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d'asil, refugiats o bé persones retornades.

Aquest servei que prestarà el Consell Comarcal del Baix Ebre amb caràcter itinerant, inclou l'acompanyament personalitzat, la formació i la certificació d'uns coneixements mínims per facilitar viure i treballar a Catalunya.

Els continguts formatius a acreditar es divideixen en tres mòduls: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana també amb un mínim de 15 hores.

El servei s'inicia amb una entrevista i l'acompanyament a l'usuari a la formació en els tres mòduls esmentats i conclou amb l'obtenció del Certificat d'Acollida, expedit per la Generalitat, que és útil en els processos d'estrangeria com ara l'arrelament social, la modificació o la renovació d'autoritzacions de residència, entre d'altres. Aquelles persones nouvingudes que hi vulguin accedir poden contactar directament amb el Consell Comarcal del Baix Ebre o a través de les oficines gestores del padró dels municipis de la comarca (a excepció de Tortosa que té servei propi).

Aquest nou servei s'inclou en el Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració del Baix Ebre que té com a objectiu la plena integració de les persones immigrades i els seus familiars a la vida social de la comarca, potenciant la convivència, la cohesió social, la lluita contra l'exclusió social, la igualtat d'oportunitats i l'accés als recursos col·lectius i serveis públics existents a la comarca.

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, ha remarcat que el desplegament del Servei de Primera Acollida és "un nou pas endavant per facilitar la integració dels nouvinguts al Baix Ebre, que s'afegeix al servei de l'Oficina itinerant d'atenció al nouvingut, que presta actualment l'ens comarcal". El 2016, aquesta oficina comarcal va fer 47 atencions, la majoria relacionades en casos d'arrelament i reagrupament familiar, i va realitzat 33 informes d'estrangeria.