7/28/2017

El Consell Comarcal del Baix Ebre prorroga els ajuts d’urgència social sobre pobresa energètica

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat prorrogar fins l'esgotament de la partida pressupostària o, com a molt tard, fins el 31 d'octubre el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d'ajuts d'urgència social sobre pobresa energètica. Aquest acord ha estat adoptat perquè al venciment del termini previst, el 31 de juliol, encara hi ha disponibilitat pressupostària per donar suport a les famílies del Baix Ebre que es troben en situació de pobresa i emergència social i que no poden assumir les despeses derivades dels subministrament bàsics d'aigua, electricitat i gas.

Aquests ajuts s'emmarquen en el Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. La partida aportada per la Generalitat a l'ens comarcal per fer front a la pobresa energètica de les famílies del Baix Ebre, en subministraments compresos entre gener de 2016 i juny de 2017, és de 37.812 euros mentre que els ajuts atorgats sumen 19.126,66 euros, per tant encara hi ha un romanent de 18.685,34 euros.

El ple també ha aprovat el conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat per a la gestió de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre. Aquest conveni concreta una dotació econòmica de 40.000 euros a l'ens comarcal destinada a la gestió de l'Arxiu Comarcal corresponent a l'exercici de 2017.

D'altra banda, la Corporació ha ratificat la presentació de la sol·licitud d'una subvenció de 16.000 euros a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per dur a terme un dispositiu d'orientació sociolaboral per a joves de 16 a 35 anys de la comarca del Baix Ebre.

En la mateixa sessió s'ha donat compte de la renúncia al càrrec de les conselleres comarcals Maria Beltran i Teresa Forés, totes dues del PSC i alcaldesses de Tivenys i Aldover, respectivament, que seran substituïdes pel regidor de l'Ajuntament de Camarles, Ramon Brull, i per la regidora de l'Ajuntament de Benifallet, Roser Merlos. Aquests canvis responen a un acord intern de la formació socialista.

A la vegada, arran del canvi en la presidència del Consell Comarcal, també s'ha donat compte del nomenament dels vicepresidents de la institució que són per ordre en què es relacionen: Daniel Andreu, Josep Felip Monclús, José Emilio Bertomeu, Ferran Cid, Josep Mas i Roger Avinyó.


Tortosa (el Baix Ebre), a 28 de juliol de 2017