7/18/2017

El Consell Comarcal del Baix Ebre posa en marxa un servei d’atenció integral per donar visibilitat i garantir els drets de les persones LGTBI

El Consell Comarcal del Baix Ebre posa en marxa el Servei d'Atenció Integral (SAI) per a persones LGTBI de la comarca, un nou servei per atendre, informar i assessorar les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir alguna discriminació o violència per raó de l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere.

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, i la directora general d'Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, han signat avui un acord per desenvolupar aquest servei amb l'objectiu de convertir-se en un espai de referència per donar visibilitat i garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, tal com marca la llei catalana 11/2014.

El SAI LGTBI del Baix Ebre és el primer que es posa en marxa a les Terres de l'Ebre i el tercer en desplegar-se en una comarca catalana. El president comarcal Enric Roig s'ha mostrat satisfet pel fet que la institució comarcal sigui pionera en la implantació d'aquest nou servei, que s'emmarca en les accions previstes en el pla comarcal de polítiques públiques LGTBI que s'aprovarà el 2018.

El nou servei que es presta des del Consell Comarcal s'estructura en tres línies d'actuació. La primera consisteix a informar sobre els recursos que poden disposar les persones LGTBI i assessorar sobre activitats; la segona es destina a l'atenció d'incidències que es pot trobar el col·lectiu a l'hora d'accedir a recursos o serveis, que no constitueixin delicte penal, infracció administrativa o tracte de discriminació en l'àmbit laboral; i, finalment, la tercera línia gestiona i tramita les denúncies per possibles discriminacions que puguin patir les persones LGTBI (agressions, amenaces, insults, denegació d'accés o discriminacions dins les relacions laborals d'àmbit privat o públic).

La directora general d'Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, ha agraït el treball impulsat des del Consell Comarcal del Baix Ebre en col·laboració amb l'entitat LGTeBre per garantir els drets de les persones LGTBI a la comarca.

La posada en marxa del SAI és una de les fitxes incloses en el Contracte programa 2017-19 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat i el Consell Comarcal del Baix Ebre en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.