7/06/2017

Avança la comissió interdepartamental per controlar i prevenir els danys produïts per la fauna cinegètica


DARP
Un moment de la reuinó
"Estem treballant i avançant  de manera coordinada per reduir els conflictes originats per determinades espècies i per controlar de forma eficient els danys que generen". Així s'ha expressat aquest migdia la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, durant la segona reunió de la Comissió Interdepartamental de Prevenció de Risc i Danys produïts per les Espècies Cinegètiques.
 
Aquesta Comissió és una de les accions concretes contemplades en el Pla de prevenció de danys i  està integrada per representants dels departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, del d'Economia, del de Salut, i del de Territori i Sostenibilitat. La seva funció és coordinar les accions entre els diferents departaments atès que la problemàtica actual és absolutament transversal i afecta una gran part del país i de les competències de diversos departaments.
 
La reunió d'avui  ha servit per explicar l'evolució en determinats àmbits i recollir les mesures adreçades a lluitar contra els danys i riscos originats per la fauna cinegètica. A banda dels tràmits ja iniciats per elaborar una llei pròpia de caça de Catalunya, aprovat aquesta mateixa setmana pel Govern, s'ha avançat en el decret de comercialització de la carn, en la recollida de residus, en el desenvolupament de la unitat administrativa de control de danys i en l'elaboració d'un estudi sobre els efectes econòmics dels danys que origina la fauna cinegètica
 
Decret de la comercialització de la carn de caça,  a punt  d'aprovar-se

Aquest Decret, consensuat amb els sectors implicats i en fase final d'elaboració per part dels departaments de Salut i d'Agricultura, estableix  els requisits sanitaris de recollida, transport i comercialització de la fauna cinegètica. L'objectiu és regular la comercialització de la carn de caça per garantir la seguretat i fomentar una activitat econòmica lligada a la gastronomia i al territori. Aquesta nova normativa iniciarà la seva tramitació en les properes setmanes
 
Millores en la  recollida dels residus procedents de les peces de caça
 
El Departament d'Agricultura, amb una visió d'interès públic, imposa l'obligatorietat de transportar els animals sencers quan vagin destinats a la industria càrnica que alhora  té l'obligació d'acceptar-los. Per reforçar aquesta mesura, el Departament ubicarà contenidors per als caçadors en els establiments de tractament de la carn, en els punts logístics de recollida de peces de carn.
 
Concretament, el Departament implantarà durant el 2017 entre 8 i 10 punts de recollida dels residus originats per l'activitat de comercialització de la carn de caça. L'objectiu és arribar al 50% de recollida dels residus la temporada 2017-18. Les captures de senglar anuals es calculen en unes 60.000 peces i la meitat entra a la cadena alimentària a través de la seva comercialització
 
Estudi i seguiment dels danys: una bona eina per millorar la gestió i la prevenció  
 
A través de la unitat administrativa específica de control de danys que té en marxa el Departament d'Agricultura s'aprofundeix em els riscos i danys en terrenys cinegètics i autoritzacions especials.
 
En el decurs de la reunió de seguiment s'ha explicat que a més, està en marxa un estudi específic sobre els efectes econòmics que genera la fauna cinegètica sobre el parc automobilístics, l'agricultura i la ramaderia. Aquest projecte servirà per valorar quin és el cost per a les administracions publiques i per al sector privat. Un cop valorat l'estudi es podran adoptar noves mesures de lluita i control d'aquests riscos. L'objectiu és conèixer per actuar millor i prevenir.