7/03/2017

Ajuts per canviar les balises lluminoses dels aerogeneradors dels parcs eòlics per d'altres de menor impacte ambiental

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat les bases reguladores de les subvencions per substituir les balises lluminoses dels parcs eòlics que a la nit emetin llum que no sigui vermella fixa.
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha instat els promotors de parcs eòlics a canviar les balises lluminoses nocturnes per altres amb menys impacte sobre l'entorn. Des del 2010, la normativa de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) preveu que la llum que indica l'altura i posició dels aerogeneradors pot ser vermella fixa, que és la de menor impacte en el medi nocturn, però els aerogeneradors construïts anteriorment i d'altura superior a 100 metres se senyalitzaven amb llum blanca intermitent.
 
Per facilitar el canvi, la Generalitat habilitarà una línia de subvencions que cobreix el 40% del cost de les actuacions de substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors d'un parc eòlic, amb un límit màxim de 60.000 euros per a cada parc.
 
Poden optar a aquesta línia d'ajuts els titulars dels parcs eòlics en funcionament a Catalunya a data de 27 de novembre de 2015, que és quan va entrar en vigor del Decret de desplegament de la Llei d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Les subvencions prioritzen les propostes presentades seguint criteris de proximitat a nuclis urbans, el tipus de llum substituïda, la densitat d'aerogeneradors a la zona i el nombre de balises que se substitueixen.
 
Properament es publicarà la convocatòria de les subvencions en la que es determinarà la dotació econòmica destinada a aquesta línia d'ajuts i els terminis de presentació de sol·licituds, els terminis per executar les actuacions objecte de la subvenció i per presentar la documentació justificativa