7/20/2017

Agricultura paga 1,4 M€ a les agrupacions de defensa vegetal (ADV) en ajuts corresponents a actuacions realitzades al 2016


DARp

El foc bacterià, el cargol poma o la sharka són algunes de les principals plagues i malalties vegetals

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) paga a partir d'avui 1.423.192,41€ a un total de 96 agrupacions de defensa vegetal (ADV), en concepte d'ajuts per a la prestació de serveis d'assessorament tècnic tant per aplicar els principis de la gestió integrada de plagues (GIP) com  per prevenir o lluitar contra plagues, malalties i males herbes, corresponents a la convocatòria de 2016.

 

Actualment, el Servei de Sanitat Vegetal del DARP està preparant les concessions de les ajudes a les ADV corresponents al període 2017, d'un import d'1.800.000 euros. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s'esforça per mantenir anualment els imports d'aquests ajuts, la qual cosa referma el compromís de fomentar la sanitat vegetal i les ADV.

 

 

Imprescindibles per lluitar contra les plagues i les malalties dels vegetals

 

Les ADV van ser creades i regulades per la Generalitat de Catalunya l'any 1983, amb l'objectiu de col·laborar amb l'Administració per lluitar de manera col·lectiva contra les plagues i les malalties dels vegetals.

 

El foment de les ADV és una de les prioritats del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en matèria de sanitat vegetal. L'especialització que requereix la sanitat vegetal, amb la introducció continuada de noves plagues i la restricció d'ús dels productes fitosanitaris, necessita cada dia tècnics amb coneixements profunds i experiència contrastada sobre el territori, la qual cosa s'aconsegueix a través de la formació constant i el treball de camp.

 

Les ADV col·laboren amb els Servei de Sanitat Vegetal  en el  desplegament del Pla anual de Vigilància de Plagues, malalties i males herbes, principalment  per les prioritàries que requereixen un seguiment específic programat com el foc bacterià, el cargol poma o la sharka,  i també per les que requereixen d'un estat d'alerta especial com la Xylella fastidiosa.

 

Les ADV permeten un acostament als problemes reals dels conreus i una gestió directa a l'explotació, representen un interlocutor vàlid i fiable entre agricultors i el DARP a l'hora de difondre la informació fitosanitària,  i també per a la detecció dels primers focus de plagues perilloses. Les deteccions ràpides sobre el terreny dels organismes patògens dels vegetals són determinants  per tal d'evitar o pal·liar les pèrdues que aquests poden produir. Així doncs, les ADV suposen una peça clau per al DARP i la sanitat vegetal en el desenvolupament coordinat de les campanyes de prevenció i lluita contra les plagues, les malalties i les males herbes que més preocupen als agricultors.