7/05/2017

Agricultura concedeix 4M€ en ajuts al foment de la pesca i l'aqüicultura sostenible


DARP
Un pescador apedaçant una xarxa
La direcció general de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha aprovat la concessió de 4,9 M€ en ajuts provinents del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) del 2017. Aquests ajuts han subvencionat 157 operacions que generaran una inversió total de 7,28M€. Els ajuts del FEMP estan destinats en un 45% a fomentar la pesca sostenible, un 15% a l'aqüicultura sostenible, un 5% a l'adaptació a la Política Pesquera Comuna i un 35% a la Comercialització i Transformació.  Aquesta és la distribució de l'ajut en funció d'aquestes 4 prioritats:
 
 
MesuresAjut aprovatExpedients aprovats
Prioritat 1 Fomentar una Pesca sostenible    1.662.906,27   €88
Prioritat 2 Fomentar una Aqüicultura sostenible        401.831,90   €11
Prioritat 3 Fomentar la aplicació de la Política Pesquera Comuna        137.272,23   €23
Prioritat 5 Fomentar la Comercialització i la Transformació    1.890.412,97   €35
TOTAL4.092.423,37  €157
 
En relació al tipus de beneficiari i operació s'ha de destacar que s'han aprovat 47 operacions realitzades per les Confraries de Pescadors per un import  de 826.172,85€, 16 operacions del sector aqüícola per una import de 565.316,70€ i 11 operacions de seguiment científic i col·laboració entre els científics i pescadors i aqüicultors per una import de 490.146,85€.
 
Si analitzem la distribució territorial dels ajuts s'observa que el 44% dels ajuts corresponen a Girona, el 27% a Barcelona, 19% al Terres del Ebre i 10% a Tarragona.
 
Serveis TerritorialsSol·licitudsExpedients atorgats
Barcelona6743
Girona8669
Tarragona2415
Terres de l'Ebre4630
TOTAL223157