6/19/2017

Unió de Pagesos adverteix que les gelades, la pluja irregular i les altes temperatures danyen la collita d’herbacis a Catalunya

Unió de Pagesos alerta de que la collita de cereals i altres conreus herbacis d'aquesta campanya es veurà afectada pels canvis meteorològics de l'hivern, càlid a bona part del país, i per les pluges irregulars. Mentre que hi hagut manca de pluja a àmplies àrees de les comarques de Lleida, del Prepirineu occidental i zones de la Catalunya central, ha plogut per damunt dels valors mitjans al Pirineu oriental i al sud, segons dades de Meteocat.

 

La principal afectació a la major part de Catalunya ha estat per les gelades de final de març i final d'abril, que van danyar de manera important les lleguminoses, amb pèrdues que d'entre el 40% i el 100% de la producció, i superiors al 30% en blats i ordis. A la zona de la Segarra també hi ha hagut problemes al néixer la colza, fet que ha provocat molts aixecaments de conreu. A més, les temperatures elevades del maig i la manca de precipitacions han afavorit, en cereal, la migració del gra, per la qual aquest es queda buit.

 

La sequera primaveral també ha provocat diferències en la collita, en funció de si la sembra és anterior o posterior al període de pluges. Els sembrats primerencs van poder desenvolupar-se bé per la pluja de novembre, però els posteriors també han patit dany per sequera.

 

Comarques de Girona:

No s'espera una bona collita. Alguns pagesos ja han començat a empacar per manca de gra a l'espiga. Ha estat un problema de sequera en cereal, fruit de la diferència de les dates de  sembra. Entre les sembres primerenques i les tardanes hi va haver un mes i mig de diferència (no es podia sembrar a causa de les pluges), i després, un període de sequera que ha afectat la llavor encara no desenvolupada suficientment. L'ordi primerenc tindrà uns rendiments per sota del normal en les zones afectades pel fred, sobretot a les més altes. Les lleguminoses (favó) i la colza tenen bones expectatives.

 

En les zones més seques la collita serà fluixa, i en les terres més compactades les pluges de tardor i hivern van deixar camps entollats on el cereal ja no va néixer. En els blats i ordis sembrats més tard l'impacte de la sequera serà gran, amb pèrdues superiors al 30% de la collita, i amb uns rendiments que poden oscil·lar dels 1.000 als 5.000 kg/ha. Pel que fa als sembrats més primerencs, s'espera una collita normal, però els tardans presenten símptomes de danys per sequera i altes temperatures.

 

Comarques de la Plana de Lleida:

A la zona de Tàrrega, l'ordi primerenc pot tenir un bon rendiment, uns 5.000 kg/ha, excepte a les fondalades, on ha estat tocat pel fred. La colza va patir sequera a la tardor i en una gran part s'ha hagut d'aixecar el conreu. Les lleguminoses com el pèsol han patit molt pel fred en les fondalades, i en les zones més planes la collita serà inferior a un any normal. Els camps de pèsol s'han acabat omplint de males herbes per les altes temperatures. En blat, s'agreuja el problema del dany per gelada amb la pujada sobtada de les temperatures que ha fet migrar el gra. A la Segarra alta, la situació és similar però amb més diferències d'afectació entre fondalades i zones altes. A la zona de Talavera, molts camps s'han segat per farratge pel fred i les temperatures altes. En blat, també s'ha vist l'espiga boteruda, fet que no és senyal de bona collita.

 

A l'Urgell, en les zones de reg els danys per fred i les altes temperatures provocaran unes pèrdues d'entre el 30 i el 40% de la producció. Al Segrià i les Garrigues, amb afectació per fred i altes temperatures, s'esperen rendiments inferiors als normals, i a la Noguera, la collita es presenta molt irregular i amb afectació clara pel fred.

 

Pallars:

Al Jussà hi ha afectació pel fred a les fondalades. A la resta, la de cereal es presenta normal, amb ordis que poden arribar als 4.000 kg/ha. En pèsol, l'afectació serà superior al 50%, i en colza, la collita serà normal (1.500 kg/ha). Al Sobirà s'esperà una collita normal.

 

Comarques de Catalunya Central:

El Solsonès resulta molt afectat en pèsol pel fred, entre el 60 i el 80% segons les parcel·les. A les fondalades, els ordis també mostren símptomes de força afectació, amb pèrdues superiors al 30%. Al Bages, les gelades han provocat pèrdues de fins el 50% en les zones altes de la comarca. També les altes temperatures han afectat l'ordi i el blat, amb espigues amb símptomes clars de gra migrat.

 

Comarques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

Al Vallès Oriental i al Vallès Occidental, el cereal pot tenir un rendiment normal si s'ha sembrat primerenc. En lleguminoses, els danys per fred han afectat als favons. A l'Alt Penedès, el cereal sembrat més tard ha resultat afectat pel fred i les altes temperatures. El sembrat més primerenc trindrà un rendiment normal.