6/29/2017

Unió de Pagesos aconsegueix que el mecanisme del pagament en espècie pugui estar sempre disponible per al sector productor de fruita dolça i les entitats amb finalitat benèfica

Unió de Pagesos ha aconseguit que la Comissió d'Agricultura del Congrés dels Diputats aprovés ahir una proposició no de llei que permeti que el mecanisme del pagament en espècie pugui estar sempre disponible per al sector productor de fruita dolça i les entitats que treballen amb finalitat benèfica. La proposició no de llei, presentada pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a petició del sindicat, insta el Govern estatal a regular el mecanisme del pagament en espècie.

Aquest mecanisme permet al sector productor retirar grans quantitats de fruita fresca del mercat en cas de situació de crisi i, d'altra banda, que les entitats caritatives receptores de la fruita la puguin transformar-la en suc, pagant el cost de la transformació amb fruita fresca. D'aquesta manera, el sector productor en surt beneficiat, ja que pot retirar quan ho necessita el producte fresc, i les entitats caritatives el poden emmagatzemar en forma de suc, fet que n'afavoreix la gestió i distribució entre les persones més necessitades. Alhora, aquest mecanisme evita el malbaratament alimentari que es produiria en cas d'haver de distribuir tot el producte retirat del mercat com a producte fresc per part de les entitats amb finalitat benèfica.