En portada

Móra d'Ebre entrega els premis a l'excel·lència acadèmica Javier Bardají

Un total de quinze alumnes dels centres educatius Col·legi Lluís Viñas, Col·legi Santa Teresa i Institut Julio Antonio, de Móra d'Ebre, ...

27.6.17

Sessió plenària al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

S'ha convocat sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per al proper dia dimecres 28/6/2017, a les 19:00 hores, amb el següent ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió núm. 5/2017, de 30-5-2017. 

2. Ratificació de l'acord d'acceptació de la subvenció atorgada per Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 i publicada al DOGC núm. 731 de data 31 de maig de 2017, per l'actuació titulada Ribera d'Ebre: camí de Sirga, camí de riu presentada en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 

3. Presa de coneixement i ratificació de decrets de Presidència. 

4. Control i fiscalització de la resta d'òrgans de Govern, I: Decrets de Presidència, Resolucions de Gerència, i actes de les sessions de la Junta de Govern Local. 

5. Control i fiscalització de la resta d'òrgans de Govern, II: Altres informacions.

6. Precs i preguntes. TERCER. Disposar que per part del secretari de la corporació s'efectuïn i es notifiquin les convocatòries que es deriven de la present.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris es moderen tots.