6/29/2017

Salvador: ‘Entrem en una fase d’actualització de les mancances del PENTA que el Govern haurà de complir’

El diputat Jordi Salvador ha qualificat d''important per als pobles propers a les centrals nuclears i per als treballadors de les mateixes' l'acceptació de les tres Propostes de Resolució presentades per Esquerra Republicana a la Mesa de la Comissió d'Energia, Turisme i Agenda Digital, i que ahir van ser incorporades al Dictamen de la ponència encarregada de les relacions amb el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
 
L'aprovació de les resolucions, segons el Salvador, 'permetrà entrar en una nova fase actualitzant les mancances del PENTA i impulsant accions que el Govern haurà de complir en els terminis fixats perquè tindrà un mandat explícit del Congrés i del CSN'..
 
La primera resolució incorporada al dictament  insta a que durant l'any 2018 s'estableixi una nova subzona IIA amb els municipis que tinguin els nuclis de població ubicats entre 10 i 20 quilòmetres de les centrals les centrals nuclears, facilitant-los els mateixos mecanismes de protecció que ja disposen els municipis de la zona I.
 
A més s'insta a implementar les actuacions i inversions necessàries per garantir i assegurar una cobertura i senyal de òptima en els termes municipals dels pobles situats a 10 quilòmetres de les centrals nuclears i també dels nuclis de població ubicats en un radi de 20 quilòmetres. 'Ja és hora que es posin els mitjans per eliminar una situació vergonyosa que resta eficàcia a qualsevol pla de seguretat que es vulgui portar a la pràctica'. Ha manifestat el diputat republicà.
 
També s'executaran les inversions necessàries a la línia ferroviària R-15 per poder tenir unes infraestructures òptimes i poder desenvolupar amb eficàcia les funcions de concentració i evacuació que estableixen els Plans d'Emergència Nuclear.
 
Davant la preocupació i el malestar generat per l'augment progressiu de subcontractacions en els treballs de manteniment de les centrals nuclears i l'empitjorament de les condicions de treball Esquerra també ha incorporat dues resolucions al Dictamen. Una insta el Govern espanyol i el CSN a reforçar la supervisió i control sobre els treballs que es fan a les centrals, garantint que les empreses subcontractades compleixin estrictament amb els controls i requisits de la normativa vigent, vetllant així per la seguretat i protecció nuclear i radiològica.
 
L'altra resolució insta tant a UNESA, patronal de les empreses titulars de les centrals nuclears com al Govern espanyol i al CSN, a garantir una renovació generacional del personal de les centrals, proporcionant una formació tècnica adequada a les plantilles de treballadors amb l'objectiu de què no s'estronqui el coneixement i experiència acumulada durant els anys de treball, i oferint una major confiança als treballadors que es formen en aquest sector.