6/22/2017

Principals acords del Ple de l'Ajuntament de Móra d'Ebre del 21 de juny de 2017


El ple de l'Ajuntament de Móra d'Ebre s'ha reunit el dia 21 de juny de 2017 en sessió ordinària i ha adoptat els acords següents:


A) Part resolutiva

1.S'ha aprovat l'acta de la sessió anterior

2. S'ha debatut l'expedient 219/2017, de modificació de crèdit 4/2017 i de modificació bases execució pressupost 1/2017. Segons ha explicat l'alcalde, Joan Piñol (CiU), es tracta d'una modificació de crèdit per a encabir al pressupost una subvenció a l'Esplai Treu Banya, entitat que gestiona els Casals d'Estiu de la població. Enguany, aquesta activitat estiuenca de cinc setmanes de durada es veurà complementada amb tres dies de colònies. Per tal de finançar les colònies i per tal que l'entitat Treu Banya pugui accedir a subvencions per a sufragar-les s'ha acordat efectuar una aportació no prevista al pressupost municipal.

En aquest punt la regidora Dolors Gurrera (PSC) s'ha interessat per una altra subvenció de 5.000 euros consignada a favor del Motor Club Galatxo, ja que entén que és una subvenció molt més quantiosa que la que aplica l'Ajuntament a altres entitats similars. L'alcalde, Joan Piñol (CiU), ha explicat que es tracta d'una previsió econòmica que està condicionada a l'organització al municipi d'un esdeveniment esportiu rellevant. Si aquest esdeveniment no es portés a terme, segons Piñol, es podria fer una altra modificació de crèdit i retornar a la situació pressupostària original.

Altrament, la regidora Cinta Agné (ERC) ha demanat aclariments sobre la subvenció a l'Esplai Treu Banya, ja que aquesta entitat no va gestionar el darrer Parc de Nadal, quan habitualment sí que ho feia. L'alcalde, Joan Piñol, ha contestat que el Parc de Nadal, el Casal d'Estiu i les colònies són coses diferents. Ha explicat que l'esplai no va gestionar el parc nadalenc perquè no va poder assumir el que se li demanava en aquell moment.

El punt s'ha aprovat amb 8 vots a favor (CiU i PP) i 5 en contra (ERC i PSC).

3. S'ha debatut l'expedient 229/2017, de reconeixement de bonificació de l'ICIO,  l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (declaració d'especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal·lacions o obres). L'alcalde ha explicat que es tracta de bonificar en un 95% aquest impost al Servei Català de la Salut per unes obres de millora en els serveis antiincendis a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. En tractar-se d'un centre sanitari la llei permet efectuar aquesta important bonificació en l'impost. L'import que hauria hagut de pagar en concepte d'ICIO el Servei Català de la Salut per les obres efectuades és 16,667,01 euros, del qual en recuperarà el 95%.

L'acord s'ha aprovat per unanimitat.


4. S'ha debatut l'expedient 251/2017, de sol·licitud de subvencions per a entitats locals. L'alcalde, Joan Piñol (CiU), ha explicat que aquest punt fa referència a un ajut de l'Empresa Nacional de Residus, quantificat entre 22.000 i 24.000 euros, que ha rebut l'Ajuntament per a la generació de riquesa i ocupació al municipi. L'alcalde ha proposat destinar aquesta quantitat al projecte de millora del passeig de l'Ebre entre l'embarcador i la plaça de braus, un projecte ja redactat i que compta també amb una aportació de la Llei de barris.

L'acord s'ha aprovat amb 8 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).

5. S'ha debatut l'expedient 264/2017, relatiu a una moció d'ERC sobre el desmantellament del dipòsit de gas CASTOR. La regidora Cinta Agné (ERC) ha explicat que és una moció que el seu grup presenta a tots els ajuntaments i consells comarcals. La moció demana el desmantellament de la instal·lació gasista i reclama que tots aquells que van autoritzar el projecte fallit assumeixin les responsabilitats corresponents.

La moció s'ha aprovat amb 12 vots a favor (CiU, ERC i PSC) i 1 en contra (PP).

6. S'ha debatut l'expedient 265/2017, relatiu a una moció de suport al Pacte Nacional per una Societat Digital, promoguda per l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i Localret. La moció expressa el suport d el'Ajuntament de Móra d'Ebre al Pacte Nacional, que preveu donar impuls a l'Administració digital i dotar el país dels elements tecnològics que en permetin la implantació. S'ha aprovat amb 12 vots a favor (CiU, ERC i PSC) i 1 abstenció (PP).


 B) Activitat de control

7. S'ha donat compte de cinc informacions, decrets i resolucions sense debat.

8. No hi ha hagut cap informació de Presidència.


C) Precs i preguntes

La regidora Cinta Agné (ERC) ha preguntat per què les piscines municipals no s'obren abans de la data habitual (Sant Joan) a causa de les altes temperatures. Agné considera que el servei de piscina d'estiu hauria de tindre més dies de durada. L'alcalde, Joan Piñol (CiU), ha explicat que obrir abans té uns costos econòmics i que ampliar en vint dies el període d'obertura de les piscines no semblava una opció correcta al grup de govern. Cinta Agné ha replicat que es podria incrementar lleugerament el preu de l'abonament als usuaris a canvi d'aquesta ampliació del períoded'obertura  de piscines. L'alcalde ha contestat que en tractar-se d'una proposta d'increment de preu que prové d'ERC s'estudiaria la proposta.

Altrament, Cinta Agné ha demanat a l'alcalde una resposta per a la sol·licitud presentada el 2 de juny passat pel seu grup i pel del PSC demanant que onegi la bandera de l'arc de Sant Martí, que representa els col·lectius homosexuals, el dia 28 de juny, Dia de l'Orgull. L'alcalde ha respost que pren nota de la petició i que s'estudiarà, tot i advertir que anteriorment tots els grups havien acordat que a l'Ajuntament només onejarien banderes oficials. En  aquest punt, Dolors Gurrera (PSC) ha recordat a l'alcalde que el dia 11 de setembre al balcó de l'Ajuntament es penja l'estelada, que no és oficial. L'alcalde, Joan Piñol, ha contestat que és un cas diferent ja que el seu grup en té un altre concepte de l'estelada. Després d'un llarg debat sobre quines banderes són adients i quines no per a ser exhibides a l'edifici consistorial, la discussió s'ha acabat amb el compromís de l'alcalde de tornar contesta als sol·licitants abans del dia 28.

En tercer lloc, Cinta Agné ha preguntat a l'alcalde per què no s'ha donat resposta al seu grup a una petició del 22 de maig en què es demanava poder consultar l'expedient de l'obra de reforma del passeig del Pont. Joan Piñol ha contestat que ell fa una setmana que va firmar la carta de resposta. La regidora republicana ha afirmat que no ha rebut la carta. L'alcalde ha dit que això és culpa de Correus. La regidora considera que en aquest cas hi ha hagut manca de transparència i d'actitud. Després de la discussió, Agné ha preguntat si hi havia hagut alguna modificació del pressupost de l'obra que s'està executant al passeig del Pont. L'alcalde, Joan Piñol, li ha dit que no, però que s'han aprofitat els treballs per a canviar l'enllumenat del passeig, la qual cosa incrementa el cost del de l'actuació perquè els treballs d'enllumenat no estaven previstos en un principi.

Per la seua part, la regidora Dolors Gurrera (PSC) ha exposat que part de les fustes que hi ha al paviment dels balconets del passeig de l'Ebre estan malmeses, amb fustes trencades i bancs en mal estat. L'alcalde ha contestat que ja es va fer la reclamació pertinent a l'empresa i que es van canviar les fustes malmeses. La regidora ha replicat dient que les fustes tornen a estar en mal estat.

Finalment, Gurrera ha reiterat una petició efectuada en l'anterior sessió plenària sobre neteja de papereres, indicant que no s'havien pres les mesures acordades. El regidor Julio Roca (CiU) ha explicat que per part seua s'han adoptat les mesures acordades i que s'ha donat ordre a la brigada de repassar la neteja de les papereres. No obstant això, el regidor s'ha compromés a revisar el protocol i a verificar com s'efectua la neteja d'aquest mobiliari urbà.

Sense més temes a tractar, s'ha aixecat la sessió.