6/30/2017

Meritxell Serret: "tot el país ha de ser molt conscient del valor del reg per al futur del territori i de la seva gent"


FOTO WEB
Un moment de l'acte de lliurament d'escriptures.
 La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, ha lliurat, avui, les escriptures de propietat de la concentració parcel·lària, a Alfés, dins del regadiu Segarra-Garrigues, un pas més en l'esforç del Govern per a impulsar les obres d'aquest regadiu.
 
Meritxell Serret ha volgut remarcar que "avui és un dia esperat i hem de continuar treballant amb un projecte de país tan important com el Segarra-Garrigues". Per a la consellera, "tot el país ha de ser molt conscient del valor del reg per al futur del territori i de la seva gent. Es tracta de contribuir plegats al desenvolupament d'una agricultura i ramaderia més competitives i sostenibles, que permetin garantir les rendes i fixar la població al territori, així com la millora de les condicions de vida".
 
L'impacte econòmic de la concentració parcel·lària en el compte de resultats de les explotacions ubicades en la zona, que compta amb una superfície de 2.057 hectàrees i 370 propietaris beneficiats, representa una disminució de les despeses corrents al voltant del 15%, aspecte de gran rellevància atenent les dificultats econòmiques de moltes de les explotacions. Aquest important estalvi és conseqüència de la disminució de la distància entre les diferents finques que conformen les explotacions, en reduir-se el nombre total de parcel·les de conreu en més d'un 57% respecte del nombre inicial. Aquest fet representa que un gran nombre de propietaris ha vist reduït el nombre de finques de conreu a 1 o 2, en molts casos, obtenint, així, un important estalvi en gasoil, en despeses de manteniment de maquinària, i en el temps dedicat a les feines agrícoles.
 
A banda de l'efecte derivat de la pròpia agrupació parcel·lària, el DARP, amb l'objectiu de permetre un accés confortable a les noves finques de conreu i drenar-les adequadament, ha invertit en la zona concentrada d'Alfés més de 6,7 milions d'euros executant 55,3 quilòmetres de camins, 15,1 quilòmetres de drenatges subterranis, els corresponents entradors a finques, i també afitant les noves propietats, obres que van finalitzar el novembre de 2011.
 
El reg d'aquesta zona, que pertany al sector 12 del Segarra – Garrigues, és possible gràcies a la captació directa d'aigua del riu Segre mitjançant un bombament al terme municipal d'Albatàrrec. Les dotacions de reg en la zona concentrada d'Alfés són diverses: fora de xarxa natura 2000 es disposa d'una dotació total de 6500 m3 per hectàrea i any, mentre que en la zona de xarxa natura 2000 es disposa de dotació de reg de suport a l'arbrat (1500 m3 per ha i any) i de reg de suport al cereal d'hivern (3500 m3 per ha i any). Per prescripcions de caire ambiental, en l'Espai de Mas de Melons –Alfés s'ha deixat sense reg 300 hectàrees com a mesura compensatòria destinada principalment a la conservació de la terrerola vulgar, el gaig blau i la ganga.
 
Les obres de la xarxa primària de regadiu a Alfés es van executar de 2005 a 2009, i les de la xarxa secundària, que porta el reg a les finques, s'han executat principalment entre 2007 i 2012 i han finalitzat aquest mateix any 2017.
 
Inici de l'execució d'obra en la zona de concentració parcel·lària d'Arbeca, Els Omellons i La Floresta
 
D'altra banda, la consellera ha anunciat que el Departament d'Agricultura està a punt de donar una nova empenta a les obres de concentració parcel·lària en l'àmbit del regadiu Segarra – Garrigues, amb l'execució de les corresponents a la zona d'Arbeca, Els Omellons i La Floresta, que s'iniciaran aquest estiu i que tindran una durada de sis mesos.
 
Les obres inclouen una primera fase d'execució de la xarxa de camins, eliminació dels camins que ja no seran necessaris per a l'accés a les noves finques, l'afitament d'aquestes, i les corresponents mesures correctores orientades a donar compliment a la declaració d'impacte ambiental. Així, s'actuarà en 26,2 quilòmetres de la xarxa de camins, dels quals 7,7 són de nova obertura. Els camins resultants seran de 4 metres d'amplada de ferm amb un gruix d'entre 15 i 20 centímetres. Així mateix, s'eliminarà 11 quilòmetres de camins en desús i es col·locarà 3.453 fites. En la zona inclosa dins de l'àrea de dispersió dels juvenils de l'àliga cuabarrada, gairebé 1.600 hectàrees, el traçat de la xarxa de camins definitiva s'adaptarà a l'existent en la mesura del possible. El conjunt d'actuacions suposarà una inversió de 2,7 M€ i afectarà gairebé 2.700 hectàrees entre els esmentats termes municipals d'Arbeca, els Omellons i la Floresta.
 
Els treballs de la concentració han permès una reducció molt significativa del nombre de parcel·les que inicialment aportava cada propietari al procediment, la qual cosa ha facilitat la constitució d'explotacions agrícoles més viables, ja que s'ha pogut disposar de forma contigua les propietats dels diferents membres de les explotacions familiars, produint-se, així, un efecte multiplicador en el procés d'agrupament de finques. De la mateixa manera, s'ha pogut integrar en les explotacions resultants les parcel·les que els propietaris han adquirit durant el procediment de reparcel·lació així com les d'aquells propietaris que les han volgut traslladar al costat de les explotacions dels seus cultivadors.
 
Les actuacions en matèria de concentració parcel·lària i de regadius són una aposta prioritària del DARP, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament d'una agricultura i ramaderia més competitives, que permetin garantir les rendes i fixar la població al territori, així com la millora de les condicions de vida de la població beneficiada.