6/08/2017

Meritxell Serret: "La futura Llei d'Espais Agraris de Catalunya ha d'afavorir el relleu al sector i activar al màxim el potencial productiu del país"


DARP
Meritxell Serret inaugurant la jornada
"Millorar les condicions d'accés a la terra és una estratègia de país i la futura Llei d'Espais Agraris que estem treballant conjuntament amb el sector i les entitats implicades ha de ser un instrument fonamental per aconseguir-ho." Així ho ha explicat avui la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, a la inauguració de la jornada  "Qui treballarà la terra? Accés a terres i edificacions agràries en desús", organitzada per la Fundació del Món Rural al Caixa Fòrum de Barcelona.
 
En el decurs de la seva intervenció, la consellera ha destacat que el contingut de  la Llei, treballat amb entitats i organitzacions agràries, ja s'ha presentat als grups parlamentaris, amb l'objectiu que la tramitació parlamentària s'iniciï el més aviat possible amb el màxim consens.
 
"Amb aquesta llei", ha dit la consellera, "volem definir bé què són els espais agraris, preservar-los i posar en funcionament un mecanisme que ens permeti mobilitzar al màxim terres en desús, per activar al màxim el potencial productiu del país i garantir la gestió sostenible del medi". "El que volem", ha afirmat, "és facilitar que més joves es puguin incorporar a l'activitat agrària i afavorir el dimensionament d'explotacions que ho necessitin". Garantir el relleu generacional i assegurar les rendes del sector són els dos grans objectius que ha subratllat la consellera.
 
"Tenim l'1'6% de la població activa dedicada al sector agrari, que manté el 90% del territori. En aquest context, ens cal facilitar que totes les persones, de dins i de fora del sector, que volen començar un projecte al sector agrari, o que volen redimensionar un projecte existent, puguin accedir a aquest recurs fonamental que és la terra", ha conclòs la consellera.
 
La Fundació del Món Rural (FMR), organitzadora de la jornada, és impulsada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu promoure la participació de persones, entitats i empreses en l'estudi, la investigació i l'anàlisi de les prioritats estratègiques per al futur del món rural català.