6/30/2017

L'Agència Catalana de l'Aigua destina prop de 4 milions d'euros en ajuts per executar actuacions de protecció davant d'avingudes


Endegament
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha publicat aquest dijous la convocatòria d'una línia d'ajuts destinada a l'execució d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana.
 
Es destinaran 3,9 milions d'euros per a subvencionar actuacions de protecció enfront d'avingudes executades entre 2017 i 2019 que beneficiin àmbits urbans de les conques internes de Catalunya i tinguin per objecte reduir el risc de danys per inundacions d'origen fluvial, que són aquells que es deriven del desbordament de les lleres.
 
El finançament aportat per l'ACA oscil·larà entre un  60% i 80% del cost total, en funció de la població censada de l'ens beneficiari, amb un màxim de 400.000 euros per sol·licitud i municipi.