6/16/2017

La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors proclamarà demà Antoni Abad com a nou president


DARP
Demà finalitza el procés electoral de les confraries de pescadors de Catalunya
El Comitè Executiu de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors proclamarà demà Antoni Abad com a nou president, en substitució d'Eusebi Esgleas, que ocupava el càrrec des del 2009. Amb aquest acte finalitza el procés electoral que ha permès escollir els membres dels òrgans de govern de les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves federacions.
 
Aquesta convocatòria d'eleccions, que es va iniciar el passat mes de setembre,   engloba 31 confraries de pescadors, que en una primera votació van escollir els membres de la seva Junta General, òrgan superior de representació de tots els membres de la confraria. Aquesta Junta General, un cop constituïda de manera definitiva, va portar a terme l'elecció dels membres del Capítol, òrgan de direcció, administració i gestió, i del Patró Major, qui exerceix la representació de la confraria.
 
La primera fase, la d'elecció dels membres de la Junta General, es va portar a terme el 28 i 29 d'octubre de 2016, i van participar-hi 635 armadors i 1.176 tripulants. En els casos en què el nombre de candidats no superés o fos igual al nombre de vacants per cobrir, es va procedir a la proclamació directa dels candidats. La segona fase, la d'elecció dels membres del capítol i del Patró Major, es va portar a terme els dies 11 i 12 de novembre.
 
Per primera vegada a la història, s'ha presentat com a candidata i ha sigut escollida una dona com a Patrona major d'una confraria de pescadors. Es tracta de la Patrona Major de la Confraria de Pescadors de l'Escala, Roser Güell.
 
Un cop finalitzat el procediment d'elecció de la Junta General, Capítol i Patró Major de les confraries de pescadors, el dia 21 de novembre, es va iniciar el procés, que ara finalitza, per mitjà del qual els representants de cadascuna de les confraries de pescadors escullen els òrgans de govern i representació de les Federacions Territorials corresponents i de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.