6/06/2017

Elèctrica del Ebro inverteix 45.000 euros per millorar tecnològicament una línia elèctrica a l'Ampolla, al Baix Ebre

Eléctrica del Ebro, filial d'Endesa, ha finalitzat recentment els treballs de millora tecnològica d'un tram de la xarxa de mitjana tensió de l'Ampolla amb l'objectiu d'incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric a 1.800 clients d'aquesta població de la comarca del Baix Ebre, a més a més de reduir-ne el seu impacte visual. 

Els treballs, que han tingut una inversió de 45.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia, han consistit a adequar i condicionar una línia elèctrica de 25 kV ubicada a l'entrada del municipi amb el soterrament d'una part del seu traçat. El pas d'aeri a subterrani de la infraestructura ha permès retirar 2 torres metàl·liques, 1 pal de formigó i dos de fusta, i la instal·lació de 250 metres de cable, també subterrani. L'actuació ha comptat amb l'ajuda d'un camió grua, que ha possibilitat la retirada de les estructures aèries que han quedat fora de servei tant bon punt s'ha soterrat el tram de línia.

Aquesta actuació, que forma part dels plans d'inversió d'Eléctrica del Ebro a les tres comarques que alimenta (Baix Ebre, Montsià i Baix Camp), són un pas més per dotar la infraestructura elèctrica del seu territori amb els darrers avenços tecnològics, amb l'objectiu de donar una resposta adequada a les especificitats i a les necessitats del seu mercat.