6/08/2017

El Govern incrementa els recursos i dotacions per fer front a la campanya forestal 2017


Govern
La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), Meritxell Serret, i el conseller d'Interior, Jordi Jane, han comparegut avui al Parlament de Catalunya per exposar les actuacions que es porten a terme en matèria de prevenció i extinció d'incendis, especialment pel que fa a la Campanya d'incendis forestals 2017.

 
 
Agricultura destina més de 15M€ en prevenció d'incendis
 
El pressupost destinat aquest 2017 a prevenció d'incendis, és de més de 15M €, dels qual més de 10,5 M€ corresponen a actuacions de prevenció a través d'inversió directa del DARP o a través de línies d'ajut per actuacions de prevenció. La resta es destina a despeses de personal directament relacionades amb la prevenció i als operatius de les campanyes, tals com contractació de mitjans aeris, campanyes informatives o manteniment de les Agrupacions de Defensa Forestal.
 
Reforçar la  gestió forestal sostenible: eix fonamental per a la prevenció d'incendis forestals
 
"Els incendis són inherents al clima mediterrani, un risc que és creixent amb la dinàmica actual i futur del Canvi Climàtic global. Per això, cal reforçar de manera clara la gestió forestal i la prevenció dels grans incendis que poden tenir efectes devastadors".  Així ho ha explicat avui la consellera Meritxell Serret en el marc de  la compareixença.
 
La consellera ha destacat que "l'únic macanisme de lluita efectiu que tenim és la gestió forestal continuada, integrant totes les mesures de prevenció necessàries. Durant la compareixença Serret ha incidit en la gestió forestal que desenvolupa el Departament d'Agricultura, en les seves línies de futur i en el concepte de la multifuncionalitat de les masses forestals i el seu principal risc que són els incendis.
 
En relació a les infraestructures de prevenció d'incendis, enguany es destinen a la gestió forestal sostenible 4,4 milions d'euros. Igualment s'ha publicat una nova convocatòria de gestió forestal sostenible del Centre de la Propietat Forestal, que dota amb més de 3 milions d'euros els treballs silvícoles i les pistes forestals.
 
Dins l'estratègia d'actuació global es continuen prioritzant les actuacions forestals preventives en els Perímetres de Protecció Prioritària (PPP), zones identificades d'especial risc i on cal intensificar les actuacions de prevenció. Aquests treballs es porten a terme amb inversions directes o mitjançant les convocatòries d'ajuts.
 
 
Franges d'autoprotecció per minimitzar els impactes sobre les persones
 
La situació de les zones urbanes-forestals continua sent una de les principals preocupacions, per això un dels principals objectius és incentivar l'autoprotecció. El DARP destina aquest any 1 milió d'euros a ajuts per incentivar que els ajuntaments apliquin les mesures de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal•lacions situades en terrenys forestals o dins la franja de cinc-cents metres que els envolta, que estableix la llei. El Departament ha otorgat ajuts que inclouen 287 actuacions repartides per tot el territori.
 
La consellera ha subratllat que "hem de continuar fent èmfasi que l'autoprotecció en interfícies urbanes és el sistema més segur per a la defensa de les persones i infraestructures, perquè cada vegada ens trobem amb més incendis ue comencen en espais boscos i acaben sent una emergència globla de protecció civil".
 
Meritxell Serret ha explicat que s'està treballant de manera coordinada entre diferents administracions i també amb la ciutadania per reforçar la implicació de tothom per fer efectives les infraestructures de franges de protecció.
 
 
Agents Rurals prevenció i acció sobre el terreny
 
La consellera Serret ha anunciat que en les properes setmanes s'aprovarà el Pla Estratègic del Cos dels Agents Rurals (CAR), que preveu diferents línies d'actuació destinades a millorar l'organtizació, l'estructura i recursos del CAR i incrementar la plantilla fins arribar a més de 820 efectius l'any 2025.
 
La prevenció d'incendis és una de les princpals funcions del Cos d'Agents Rurals, que han realitzat 24.500 actuacions de prevenció en activitats i infraestructures generadores de peril durant el darrer anyl. Un gruix molt important són les inspeccions de les insfraestructures amb risc d'incendi forestal, que han suposat l'any 2016 un total de 3.900 actuacions. D'aquestes destaquen les 1.334  inspeccions a línies electriques o  o les 1.117 a àrees recreatives
 
Una altra de les principals funcions del Cos d'Agents Rurals és la investigació de les causes dels incendis. "Una línia estratègica fonamental per a la reducció del nombre d'incendis forestals al nostre país", ha explicat la consellera argumentant que conèixer les causes reals dels incendis permet planificar polítiques i estratègies de prevenció molt més eficaces, a banda de poder deteminar les reponsabilitats a qui pertoqui i com a eina de sensibilització ciutadana i de foment de conductes responsables.
 
 
Risc d'incendi per aquesta campanya
 
La consellera ha qualificat de "moderat" el perill d'incendi forestal en les dates actuals i que "l'activitat d'incendis d'aquest final de primavera es pot considerar habitual per l'època de l'any". La pluviometria acumulada fins al mes d'abril era l'habitual llevat de les Terres de l'Ebre i l'Empordà on era deficitària. El mes de maig ha estat molt sec a tot el país, tot i que aquests primers dies de juny ha repuntat una mica.
Meritxell Serret ha explicat que, en cas de manca de pluges raonables durant els propers mesos, les comarques on més ràpidament s'incrementarà el perill seran les dels dos extrems del país, on el dèficit hídric actual respecte la mitjana és més elevat. En un juny sec, l'increment de perill seria generalitzat a la zona mediterrània, ja que l'abril i maig han estat secs. Pel que fa a l'estat de la vegetació, en general s'observa que va avançada per l'època i que les condicions d'humitat són pitjors que l'any passat.
L'inconvenient més important, a hores d'ara, no és tant la sequera, sinó les temperatures que, des del març, estan pujant per sobre dels 30 C. Això explica perquè hi ha incendis petits des del febrer i tot ies precipitacions.
 
 
Departament d'Interior. Campanya forestal 2017
 
 
Pla Estratègic dels Bombers en marxa
 
Aquesta serà la primera campanya forestal amb la incorporació del que acabaran sent els nous bombers de la Generalitat, després de 6 anys sense renovar aquest professionals especialitzats.
 
El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha posat en valor aquest fet: "Feia 6 anys que no incorporàvem nous bombers, aquest any ja hi seran i esperem que l'any que ve en puguem tenir més. També s'incorporaran a l'ISPC, a partir de la tardor, 350 nous bombers voluntaris. Es tracta de dotar de més personal a un cos que ho necessita".
 
En aquest sentit, el conseller ha avançat: "Vull anunciar dues noves convocatòries de Bombers, 150 places de bombers funcionaris i 150 de bombers voluntaris, que convocarem aquest mateix any".
 
En total, el cos de Bombers de la Generalitat incorporarà 803 nous professionals.
 
El Pla Estratègic es va a aprovar pel Govern el passat 20 de setembre, amb una valoració econòmica total de 207.178.059,30€ fins al 2022, dels quals, en aquest moment, hem executat 27.942.530,30€, un 13,49% del total del Pla.
El conseller ha volgut recordar que "el Departament d'Interior va impulsar el Pla amb l'objectiu d'actualitzar i revertir l'actual situació del Cos de Bombers. Amb el seu desplegament es recuperarà la inversió perduda els darrers anys, tot potenciant l'operativitat dels Bombers de la Generalitat".
Aquest és el primer any amb la implantació del Pla Estratègic i, per tant, amb tot un seguit de millores pel Cos de Bombers de la Generalitat a diferents nivells.
 
·         També és la primera campanya forestal amb nous equipament pels Bombers
Des del mes de març, tots els Bombers de la Generalitat (funcionaris i voluntaris) disposen d'un nou equip de protecció individual, el qual ofereix noves i millors prestacions tècniques que milloren la seguretat dels Bombers, i suposa un canvi d'imatge corporativa, passant del color bordeus a l'actual color mostassa.
 
El Departament d'Interior ha invertit 7.803.587,66€ en la  substitució d'aquests 4.225 nous equips. Igualment, el Departament d'Interior està invertint en la renovació d'altre material, com les 2 noves tendes pel Centre de Comandament de Bombers, com 2.000 mànegues, 200 motxilles porta-mànegues, 3.600 botes per garantir la seguretat en les diferents actuacions, 2.000 parells de guants per protecció en les intervencions, o les 92 Tones de Sepiolita. Són un exemple de material previst al Pla que ja disposem d'ell per a aquesta Campanya Forestal.
 
·         Una altra de les inversions importants d'aquest any és l'arribada dels primers nous vehicles
La flota mòbil dels Bombers de la Generalitat serà parcialment renovada aquest 2017 amb l'arribada de 32 nous vehicles tot terreny, 4x4 i amb reductora.
Pel que fa als mitjans aeris comptarem amb 37 en total, dels quals 25 són helicòpters i 12, avions.
 
·         I també s'han començat a fer efectives algunes millores, del tot necessàries, en infraestructures
El Departament d'Interior ha fet un esforç pressupostari en l'àmbit de les infraestructures del Cos de Bombers, i estem  treballant en més de 9 Parcs de Bombers de les diverses Regions d'Emergències per tal d'anar recuperant l'endarreriment en els manteniments.
 
Vilafranca del Penedès 712.126,82 €              
Seròs 887.150€
Moià 1.264.520,18€
Solsona 1.661.466€
Balaguer 797.308€
Granollers 968.284,59€
Girona 1.195.117€
Sala de Control, Regió de Girona 215.985€
Figueres 1.367.850€
 
·         També comptarem amb els Parcs de Bombers voluntaris, parcs d'Estiu o els Punts de guaita
Com a totes les campanyes forestals, a més, els  Bombers de la Generalitat activaran determinats Parcs de Bombers Voluntaris, que obriran cada dia, en horari de màxim risc d'incendi forestal. Així mateix, aquesta activació de bombers voluntaris podrà augmentar en cas que es produeixi un episodi d'alt risc.
 
També hi haurà els Parcs d'estiu distribuïts a les zones on hi ha més probabilitat de patir incendis forestals.
 
Els Bombers també comptaran amb altres dispositius de reforç com la combinació de les columnes mòbils, que enguany seran complementades per les agrupacions de tres vehicles dels bombers. Aquestes agrupacions podran ser activades ràpidament a les Regions d'Emergències adjacents en cas d'incendi forestal i també seran activades per la Sala Central de Bombers.
 
La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments tornarà a activar els 52 punts de guaita, torres de vigilància i càmeres, repartits estratègicament pel territori.
 


Planificació i estratègia diària
 
El model del Cos de Bombers de la Generalitat és mixt, és a dir, composat tant per bombers funcionaris com per voluntaris i  fan front als incendis forestals mitjançant l'estratègia i la gestió dels mateixos, d'una forma que, a nivell internacional, ja fa uns anys s'està consolidant com a model de referència entre els cossos de Bombers. Aquest model es basa:
 
1. En el doble brífing operatiu a la Sala Central de Bombers, al matí i al vespre que consta d'un anàlisi diari i continuat del risc d'incendi forestal, que permet una tasca preventiva estratègica mitjançant el desplaçament de recursos operatius a les zones amb un major risc d'incendi forestal, com és el cas dels mitjans aeris.
 
2. En els avisos de previsió de risc setmanals. La unitat tècnica GRAF dels Bombers de la Generalitat emetrà cada setmana dos informes de previsió del risc d'incendi forestal. Aquest informe, que neix del mapa de risc elaborat pel cos d'Agents Rurals, és una informació d'interès operatiu per als comandaments dels Bombers.
 
No podem oblidar dues situacions especialment importants i que poden hipotecar molts dels recursos operatius dels Bombers, episodis de simultaneïtat, que obliguen als comandaments dels Bombers a marcar unes estratègies operatives molt concretes i les urbanitzacions on els bombers prioritzen el salvament de les persones i els immobles per davant de l'extinció del foc.
 
En l'àmbit tecnològic i de les Radiocomunicacions, el Departament d'Interior fa una aposta important en renovació i millora dels materials.
 
 
 
 
Intercanvis dels bombers amb cossos internacionals
 
Els Bombers de la Generalitat són un referent a nivell internacional en l'àmbit de l'anàlisi, la gestió i l'extinció dels incendis forestals. El seu alt grau d'experiència els ha permès participar i liderar, sobretot a través de la Unitat GRAF (Grup d'Actuacions Forestals) nombrosos intercanvis i col·laboracions amb cossos, entitats i institucions de països d'arreu del món com ara Portugal, França i Itàlia, Anglaterra i Noruega.
 
 
Dispositiu de Protecció Civil de la Generalitat
 
Enguany, per la campanya d'estiu el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya de Protecció Civil CECAT farà un seguiment acurat i exhaustiu de les situacions climatològiques i mediambientals adverses que comportin un elevat risc d'incendi forestal, i dels dispositius que si escau s'estableixin en cas d'incendi en aplicació del Pla INFOCAT.
 
La informació continguda al Pla INFOCAT s'ha continuat actualitzant, en particular la de localització de masies i elements vulnerables, informació que incorpora tant la disponible de Bombers de la Generalitat com dels Mossos d'Esquadra. Aquesta acció està incorporada en el Sistema d'Informació Geogràfica d'Emergències de Catalunya que impulsa el Departament d'Interior, que permet un avís més eficaç al 112 en cas d'emergència per foc i una millor localització de les cases aïllades de la zona.
 
En cas de necessitat d'atendre persones desplaçades temporalment de les seves residències, enguany es disposa de la participació de més de 120 associacions de voluntaris de Protecció Civil per atendre les tasques de suport i logístiques.