6/28/2017

El Departament d'Agricultura pagarà aquest juliol els ajuts d'agricultura i ramaderia ecològica de la campanya 2016


DARP
El Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014 - 2020 s'ha reunit avui a Barcelona
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació iniciarà, durant la primera quinzena de juliol, el pagament dels ajuts a l'agricultura ecològica corresponents a la campanya 2016, i, abans de finals de juliol, farà efectius els corresponents a la ramaderia ecològica
 
Aquests ajuts, amb compromisos a 5 anys vista, s'emmarquen dins el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), de la Generalitat de Catalunya i també amb fons del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient.
 
Aquests ajuts compensen el lucre cessant i l'increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, per a l'agricultura ecològica, l'operació té en compte els costos addicionals en la fertilització i l'ús de mitjans de sanitat vegetal utilitzables en producció ecològica, la utilització de material vegetal certificat i l'increment de mà d'obra que solen tenir la majoria d'operadors ecològics. Per a la ramaderia, té en compte la variació en el rendiment productiu, la millora de les instal·lacions i la disminució de la densitat animal i la inclusió de farratges ecològics, entre d'altres.
 
Pel que fa a l'any 2016, per l'ajut a l'agricultura ecològica, a banda dels que ja van ser beneficiaris l'any 2015, s'incorporen nous beneficiaris, pel que s'incrementa el nombre d'explotacions fins a més de 1.700. Pel que fa a la ramaderia ecològica, es va convocar amb renovació de compromisos, per la qual cosa el nombre d'explotacions beneficiàries se situa al voltant de 450.
 
Amb aquests pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat202, el DARP continua complint amb els compromisos assumits amb els agricultors.
 
El PDR.cat2020 ha assolit el 14,33% d'execució amb un import global de 116,18 milions d'euros
 
Precisament, avui s'ha reunit a Barcelona el Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014 – 2020, que examina periòdicament els resultats de l'aplicació del Programa en relació al compliment dels seus objectius. El comitè ha valorat molt positivament el grau d'execució ja que el PDR de Catalunya ha executat ja el 14,33% dels 810,81 milions d'euros programats per a tot el període, és a dir, més de 116,18 milions d'euros, cofinançats amb el fons FEADER, fons de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
 
Cal destacar que les mesures que han suposat una major despesa executada són les destinades al sector agrari a través del Contracte Global d'Explotació, que acumulen el 78% de l'import executat del programa. Dins d'aquestes operacions, cal destacar les mesures agroambientals (35,6 MEUR), els pagaments compensatoris per a zones amb limitacions naturals (23,7 MEUR), la millora de la competitivitat de les explotacions agràries (11,8 MEUR) i l'ajut de primera instal·lació de joves agricultors (11,5 MEUR).
 
Per que fa a altres operacions del programa, cal destacar les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (4,2 MEUR) i el conjunt d'operacions destinades a les estratègies de desenvolupament local Leader (5,2 MEUR).
La reunió del comitè de Seguiment del PDR.cat2020 ha comptat amb l'assistència de representants de la Comissió Europea, del Ministeri d'Agricultura i del Fons Europeu de Garantia Agrària, així com diferents representants del Departament d'Agricultura, de la Direcció General de Joventut, del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, i del Departament de Territori i Sostenibilitat. També hi ha participar la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, el Consell Nacional de Dones de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Unió de Pagesos, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, i el Consorci Forestal de Catalunya, entre d'altres.