6/07/2017

El Consell Comarcal fa 28.877 actuacions durant el 2016 per atendre les necessitats socials bàsiques i immediates de 6.090 persones

Els Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP) del Consell Comarcal del Baix Ebre van realitzar el 2016 un total de 28.877 actuacions amb l'objectiu d'atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de persones i famílies, i  contribuir a la prevenció de problemàtiques socials i a la integració de persones en situació de risc d'exclusió.


L'EBASP està integrat actualment per 12 treballadores socials, quatre educadores socials, dos auxiliars i un coordinador. Aquest equip presta el servei a tots els municipis de la comarca a excepció del de Tortosa, que per número d'habitants té serveis socials propis.

Segons la memòria anual presentada, el 2016 es van atendre 6.090 persones, de les quals la majoria van ser de Deltebre (2.192), l'Aldea (734),  l'Ametlla de Mar (672), Roquetes (660) i Camarles (548). Pel que fa a les actuacions realitzades també les encapçala Deltebre (9.770), seguit de l'Aldea (4.118),  Roquetes (3.315), l'Ametlla de Mar (3.290) i Camarles (2.761).


Una de les prestacions englobades dins l'EBASP és el Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), un suport social a persones o famílies amb dificultats de desenvolupament, integració social o manca d'autonomia personal, que actualment és a càrrec de 30 treballadores familiars. El 2016 el SAD va comptabilitzar un total de 30.324 hores realitzades, distribuïdes majoritàriament a Deltebre (9.605), l'Ametlla de Mar (5.046), Roquetes (3.480) i Xerta (2.223).

Arran de la Llei 24/2015 per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, els Serveis Socials del Consell Comarcal van tramitar per primera vegada 709 informes per evitar la pobresa energètica i 7 per evitar desnonaments.


També es van atendre 1.264 persones a través del Programa Individual d'Atenció a les Persones en situació de Dependència; es van gestionar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies un total de 1.551 prestacions, principalment per discapacitat (525) i per dependència (301); i es van tramitar 41 expedients al Banc d'Ajudes Tècniques i 63 de Renda Mínima d'Inserció.


Així mateix, 1.269 famílies es van beneficiar del Pla d'Ajuda Alimentària i 409 van rebre ajuts del Tiquet Fresc, mentre que 115 persones consten com a beneficiàries d'ajuts d'urgència social.


D'altra banda, l'any passat un total de 263 persones del Baix Ebre es van rebre servei de teleassistència, un servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any, detectant situacions d'emergència i donant-hi resposta immediata. Els municipis amb més usuaris el 2015 van ser l'Ametlla de Mar (56), Deltebre (51), el Perelló (29), Roquetes (28), l'Aldea (24) i Camarles (24).


D'altra banda, el 2016 un total de 116 usuaris es van beneficiar del servei de transport adaptat (TAD), 67 dels quals es van desplaçar a un centre de dia i la resta a tallers ocupacionals. La major part dels usuaris procedien de Roquetes (35), Deltebre (32), l'Aldea (20), Xerta (10), l'Ametlla de Mar (6) i Aldover (6). Actualment, l'ens comarcal disposa de sis vehicles propis  per realitzar les cinc rutes que atenen les demandes dels usuaris dels diversos municipis del Baix Ebre.