6/01/2017

El Consell Comarcal de la Terra Alta col·labora en l’agrupació Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre

Recentment s'ha establert la col·laboració entre el Consell Comarcal de la Terra Alta i l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre per tal de promoure el cooperativisme de treball a partir d'accions per la difusió del model cooperatiu, la creació de cooperatives i l'enfortiment de les cooperatives existents. D'aquesta manera, l'ens comarcal conscient de la importància de la promoció del cooperativisme i les cooperatives, pretén fomentar l'interès per la seva creació, com a empreses basades en principis que promouen la participació de les persones, fomenten l'ocupació estable i l'arrelament al territori amb l'impuls de l'economia social i cooperativa per avançar cap a una economia al servei de les persones.

Les línies d'actuació que preveu el programa dels Ateneus cooperatius estan bassades en fomentar el cooperativisme i el model d'empresa cooperativa; impulsar la creació de cooperatives entre les persones emprenedores; contribuir al creixement i consolidació de les cooperatives de treball; orientar a entitats en el procés de transformació a cooperativa de treball; generar oportunitats de relació, cooperació i intercooperació entre els participants al programa, i contribuir a la divulgació de les activitats i els objectius del programa.

Per tal de dur a terme de forma adequada aquestes línies de treball, el Consell Comarcal de la Terra Alta facilitarà un espai per a efectuar trobades, jornades, tallers, sessions informatives, etc. Ha designat un tècnic per tal que realitzi les derivacions relacionades amb l'economia social i cooperativa i facilitarà l'accés als mitjans de difusió disponibles en la seva institució per donar a conèixer les accions i activitats realitzades per l'Ateneu Cooperatiu Terres de l'Ebre.