6/20/2017

Agricultura paga més de 2 milions d'euros en ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el pagament de més de 2 milions d'euros en ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya corresponents a un primer pagament de la campanya 2016/2017 per import de 1.860.845,52 €, i els pagaments complementaris de les campanyes 2015/2016, 2014/2015 i 2013/2014 per import de 169.769,01 €.

 

Amb aquests pagaments, que arriben a un total de 324 beneficiaris i que tenen un impacte sobre 485 hectàrees, s'haurà utilitzat la primera assignació del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA) 2017 per un import total de 4.594.562 euros.

 

L'ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, amb finançament 100% de la Unió Europea (UE), que persegueix impulsar l'augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l'adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l'estructura del sector.

 

Dades de l'import, nombre de beneficiaris, i superfície que comprèn aquest pagament:

 

Campanya

Import (€)

Nre. beneficiaris

Superfície (ha)

2016/2017

1.860.845,52  

263

410

2015/2016

141.431,54  

46

56

2014/2015

18.018,72

10

16

2013/2014

10.318,75  

6

4

Total

2.030.614,53

324

485