6/02/2017

A fecció de trànsit a la N-420, terme de Garcia

Segons ens informa la Unitat de Carreteres del Ministeri de Foment a Tarragona, arran de l'execució dels treballs de rehabilitació del ferm de la N-420 entre els quilòmetres 829,800 i 830,400, els dos marges (pont sobre el barranc Marmellans), al terme municipal de García, el dia 6 de juny entre les 8 i les 19 hores es tallarà la carretera i es desviarà el trànsit pel tram de carretera antiga que discorre paral·lela per on es passarà de forma alternativa. Les obres es faran si ho permet la situació meteorològica i amb la senyalització corresponent.