5/05/2017

Unió de Pagesos denuncia que el pressupost del Ministeri per al 2017 és el més baix de l’etapa de crisi econòmica

 

Unió de Pagesos denuncia que el Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2017 fa caure el pressupost del Ministeri d'Agricultura al volum més baix des del 2009, any en el qual arran de la crisi econòmica, els comptes del Ministeri van entrar en una davallada pressupostària. Mentre que el Projecte eleva a 443.133 milions d'euros el pressupost total, amb un increment d'1,55% respecte dels pressupostos del 2016, el destinat a Agricultura té una assignació de 9.480,6 milions d'euros, perd un 3,2% respecte de l'any anterior i se situa en un 28,3% per sota del 2009. 


Així, en el conjunt dels Pressupostos Generals, el del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient suposa en l'exercici 2017 un 2,14 % del total. En els darrers exercicis, el Ministeri ha anat perdent importància relativa en el conjunt dels comptes de l'Estat (3,44 % en 2009 i 2,90 % en 2012, per exemple). El projecte de pressuposts del 2017 preveu per al Ministeri que la Unió Europea hi aporti un 80,3% de les seves despeses operatives, amb una aportació de 6.865,8 milions d'euros. Per tant, l'aportació de l'Estat només representa el 19,7% d'aquestes despeses i 1.684,1 milions d'euros, quantitat inferior en un 8% a la del 2016.


En les esmenes als pressupostos de l'Estat, el termini de presentació de les quals acaba avui, Unió de Pagesos ha proposat a tots els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats millores legals per al sector, com la correcció de la sobrevaloració cadastral de les construccions agràries tant per l'agricultura, la ramaderia i la silvicultura, així com compensar l'aplicació il·legal del cobrament en l'Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica per la valoració d'aquestes construccions.


El sindicat també demana una reassignació de recursos per augmentar la dotació del Pla Nacional d'Assegurances Agràries i mantenir el nivell del 2016, amb 41,2 milions d'euros més; per dotar l'Agencia d'Informació i Control Alimentaris de major capacitat per fer complir les normes de la cadena alimentària, amb 0,726 milions d'euros més; per millorar la sanitat animal  amb més dotació dels plans d'erradicació de malalties, amb 5,7 milions d'euros, i per a la sanitat vegetal amb un increment de la capacitat de vigilància i control de les plagues i malalties vegetals, amb més d'1,5 milions d'euros.