5/31/2017

Unió de Pagesos demana indemnitzar els ramaders amb el 100% del valor dels animals quan s’hagin de sacrificar per malalties

Unió de Pagesos ha demanat al Ministeri d'Agricultura millorar les indemnitzacions per als ramaders en el cas de sacrifici d'animals davant de problemes sanitaris, i millorar els ajuts per a la repoblació de les explotacions després de patir un buidat sanitari (sacrifici de tots els animals d'una explotació) a través de les esmenes presentades al projecte del reial decret que modifica el Reial Decret 389/201 i el Reial Decret 82/2015. El sindicat planteja que quan s'hagin de sacrificar animals o quan morin a conseqüència d'alguna malaltia o dels seus tractaments, l'Administració indemnitzi els ramaders amb el 100% del valor dels animals en comptes de fer-ho amb el 75% ara vigent, o amb el 85%, com preveu el Ministeri en el projecte de reial decret.


Unió de Pagesos adverteix que les taules amb els valors dels animals es van establir el 2011 i ja no són representatives del valor actual. Així, ara el valor màxim d'una vaca per a producció de carn entre 24 i 48 mesos d'edat és de 707,26 euros, mentre el sindicat demana que el valor mínim per a vaques d'entre 17 i 36 mesos d'edat es fixi entre 1.000 i 1.200 euros, i per a les d'entre 36 a 48 mesos d'edat, de 1.000 euros.


Un altre exemple és el del valor màxim actual d'una vaca lletera d'entre 24 i 48 mesos, establert en 907,88 euros, mentre que Unió de Pagesos considera que el mínim hauria de ser de 1.750 euros. En el cas d'una ovella per a carn d'entre 12 i 60 mesos, ara el valor màxim és de 80,39 euros, i el sindicat demana que el valor mínim sigui de 150 euros per a les que tenen entre 6 i 60 mesos. Per a una cabra productora de llet de 12 a 60 mesos d'edat, ara el valor màxim és de 96,46 euros, mentre que Unió de Pagesos considera que ha de ser d'entre 250 i 350 euros.


En les esmenes, el sindicat també reclama en relació al sanejament animal que s'autoritzi a tot l'Estat la possibilitat de realitzar una contra-anàlisi per part del ramader davant d'algun brot, per descartar un fals positiu i evitar sacrificis innecessaris.


Unió de Pagesos també sol·licita una flexibilització de la durada del període de quarantena, una vegada fet el buidat sanitari, per tal que quan sigui possible i segons el criteri dels veterinaris, es pugui repoblar l'explotació en menys temps. D'aquesta manera es podria reduir el període improductiu i el risc de perdre ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC).


El Ministeri d'Agricultura va impulsar el projecte d'aquest reial decret sobre indemnitzacions dels animals sacrificats o morts i sobre els ajuts per a la repoblació de les explotacions ramaderes després d'un buidat sanitari després que Unió de Pagesos traslladés als responsables de sanitat ramadera del Ministeri en una reunió el 22 de març la necessitat de millorar les compensacions.