5/25/2017

Riba-roja implanta la Finestreta Única Empresarial i el Portal electrònic únic per a les empreses

Riba-roja d'Ebre ha implantat recentment la Finestreta Única Empresarial (FUE) i el Portal electrònic únic per a les empreses. Un pas endavant en l'administració electrònica que vol fomentar l'activitat econòmica i facilita a emprenedors i empresaris la seva relació amb el consistori.

D'aquesta manera, no només es dona compliment a allò que disposa la llei 16/2015 sinó que, tal com ha exposat l'alcalde del municipi, Antonio Suárez, "mostrem el nostre compromís en l'impuls econòmic dels emprenedors i empresaris de Riba-roja" i, a la vegada, "fem possible la col·laboració entre administracions -Generalitat i Ajuntaments-, ja que amb independència de l'administració responsable, incorporem tots els tràmits i serveis que s'hagin de realitzar per exercir l'activitat empresarial, al llarg de tot el cicle de vida d'una empresa".

Foment de la promoció econòmica

Ja fa més d'un any que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2015, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Una norma que té com a objectiu final fomentar l'activitat econòmica, i contempla aspectes com la reducció dels tràmits administratius que han de fer les empreses, l'increment de la transparència i la simplicitat dels procediments, l'eliminació del temps per iniciar una activitat i el foment i increment dels mecanismes de col·laboració entre les administracions públiques catalanes.

D'aquesta manera, s'ha volgut donar resposta a la demanda de la ciutadania, del món local i del món empresarial, de simplificar i agilitar els procediments per poder iniciar una activitat empresarial i dotar-los de més transparència.

Creix la gestió electrònica

La FUE ja està implantada en el 96% dels municipis del país (905), i pròximament s'hi sumaran més municipis. Així, la FUE cobrirà el 76% de la població. Així mateix, a través del portal Canal Empresa, la FUE permet gestionar 524 tràmits relacionats amb l'activitat econòmica, un 40% dels quals es poden fer íntegrament pel canal electrònic. A més a més, cal destacar que la implantació de la FUE ha contribuït a invertir les preferències de les empreses pel que fa a tramitació electrònica. Mentre el 2014 es gestionava un 37% dels expedients per via electrònica i un 63% presencialment, el 2016 s'ha invertit la tendència i la gestió electrònica dels expedients representa el 72% del total.